Δευτέρα
08.08.2022

Επιστρεπτέες: Μετατροπή των κρατικών δανείων σε επιχορήγηση

Τα επόμενα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημική και την ενεργειακή κρίση και υπέστησαν ζημιές από τις ακραίες καιρικές συνθήκες σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο εκτός από τις διευκολύνσεις και παρατάσεις προθεσμιών (ρύθμιση χρεών κ.λ.π.), εξετάζει και το περαιτέρω κούρεμα έως και μηδενισμό των οφειλών από τις επιστρεπτέες προκαταβολές.

Ήδη η κυβέρνηση έχει δώσει παράταση στην έναρξη αποπληρωμής των επιστρεπτέων προκαταβολών μέχρι τα τέλη Ιουνίου διάστημα που θα της δώσει μία καλύτερη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, παρέχει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις με μετατρέψουν το κρατικό δάνειο σε επιχορηγήσεις στο σύνολο τους. Από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν μέσω των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν χαρισθεί περίπου τα 5 δισ. ευρώ. Δηλαδή, με βάση το πλαίσιο μπορούν να χαρισθούν και τα υπόλοιπα 3-3,3 δισ. ευρώ.

Ανώτατος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών βλέπει θετικά τη μείωση ή την κατάργηση της επιστρεπτέας προκαταβολής κάτι το οποίο θα αποφασισθεί- ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Συγκεκριμένα εξετάζονται:

  • Το σύνολο της επιστρεπτέας να μην επιστραφεί από τις 700.000 επιχειρήσεις. Όσο αργότερα ληφθεί η απόφαση και προσεγγίζουμε στην προεκλογική περίοδο η κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε αυτή τη λύση.
  • Οι επιχειρήσεις της εστίασης να εξαιρεθούν από την υποχρέωση επιστροφής του ποσού που τους αναλογεί και ταυτόχρονα να μειωθεί περαιτέρω το ποσό που πρέπει να επιστρέψουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Παράλληλα για τις επιχειρήσεις που θα γίνει νέο κούρεμα θα μετατεθεί εκ νέου ο χρόνος αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το προσωρινό πλαίσιο ορίζει επίσης ότι οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν εντός του 2022 και σε νέες επιστρεπτέες προκαταβολές, κάτι το οποίο όμως έρχεται σε σύγκρουση και με τις πρόσφατες συζητήσεις στην Ευρώπη για επιστροφή στην κανονικότητα και άρση των μέτρων στήριξης.  Όπως αναφέρεται στην έκτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου, «τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων μέτρων ενίσχυσης που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει του προσωρινού πλαισίου, προκειμένου να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής τους έως τις 30 Ιουνίου 2022, να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση ή η μετατροπή ορισμένων μέσων έως τις 30 Ιουνίου 2023, να εισαχθούν νέα μέτρα για τη στήριξη των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάκαμψης έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ή νέα μέτρα για τη στήριξη της φερεγγυότητας έως την 31η Δεκεμβρίου 2023».

Τι πρέπει να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

  • Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.
  • Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
  • Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Πηγή: powergame.gr