Τετάρτη
05.10.2022

Επιστρέφει το χαρτόσημο 2,4% στα δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων

Επιστρέφει το τέλος χαρτοσήμου για δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων, με διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.

Παρά το γεγονός ότι πριν από δύο χρόνια, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας είχε κρίνει ότι στα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων δεν θα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 2,4% το οικονομικό επιτελείο προχώρα στην επιβολή του και μάλιστα αναδρομικά από την 1-1-2021.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2020 με δύο του αποφάσεις έβαλε τέλος στο ασαφές θεσμικό πλαίσιο καθώς μέχρι τότε δεν υπήρχε ρητή αναφορά στο νόμο, που να επιτρέπει στον ελεγκτικό μηχανισμό να επιβάλλει χαρτόσημο στα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων.

Στα δύο αυτά χρόνια που πέρασαν η φορολογική διοίκηση και το υπουργείο Οικονομικών δεν είχαν πάρει συγκεκριμένη θέση επί του θέματος, επιτρέποντας την επιβολή του τέλους χαρτοσήμου. Όσες βέβαια επιχειρήσεις προσέφυγαν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών δικαιώθηκαν καθώς πληρούσαν τα κριτήρια που είχε θέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Είναι ενδεικτικό ότι σε έλεγχο, που είχε πραγματοποιήσει το ΚΕΦΟΜΕΠ καταλόγισε τέλος χαρτοσήμου, διότι σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων, κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών 2015 και 2016, συνέταξε ιδιωτικά συμφωνητικά εντόκων δανείων με εταιρείες, τα οποία δεν προσκόμισε ενώπιον της φορολογικής αρχής προς χαρτοσήμανση και δεν απέδωσε στο Δημόσιο τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου.

Ωστόσο, η ΔΕΔ, βασιζόμενη στις αποφάσεις του ΣτΕ 2163/2020 και ΣτΕ2323/2020, απεφάνθη ότι η ενδικοφανής προσφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο σύμφωνο με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ στη βάση των αρχών της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς τη Διοίκηση. Δηλαδή δικαιώθηκε η επιχείρηση.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ είχε αποφασίσει τα εξής: Η χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση) απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι η χορήγηση δανείου (από πρόσωπο υπαγόμενο στον ΦΠΑ) με τόκο, ήτοι έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως εκ τούτου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά απαλλασσόμενη (του ΦΠΑ) δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδιου αναφέρεται ότι: «με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου».

Τι προβλέπει η διάταξη του υπουργείου Οικονομικών

Αναδρομικά από την 1η.1.2021, δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους, ενόσω απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022 τα τέλη χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι τη δημοσίευση του υπόψη σχεδίου νόμου.

Πηγή: powergame.gr