Πέμπτη
21.10.2021

Επιπλέον έσοδα 4 δισ. φέρνει η ανάκαμψη της οικονομίας

Επιπλέον φόρους συνολικού ύψους 4,079 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι το 2022 σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του νέου έτους που εγκρίθηκε χθες από το υπουργικό συμβούλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων αυτών εσόδων θα προέλθει από την αύξηση της απασχόλησης, των εισοδημάτων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Γενικότερα δε, η ταχύτατη ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022 και τα επόμενα έτη, αναμένεται να διασφαλίσει μεγάλα ποσοστά αύξησης των φορολογικών εσόδων τόσο το 2022 όσο και τα επόμενα έτη.

Η πρόβλεψη για αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 4,079 δισ. ευρώ αναλύεται περαιτέρω σε  πίνακα, που βρίσκεται στη σελίδα 30 του προσχεδίου. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι το επόμενο έτος:

  • Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.) θα αυξηθούν κατά 2,208 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021 και θα ανέλθουν στο ποσό των 28,407 δισ. ευρώ. Βασική αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι η αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αναμένεται να φθάσει σε ποσοστό 2,9% κατά τη διάρκεια του 2022 εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης της απασχόλησης κατά 2,7% και της αύξησης του ονομαστικού μέσου μισθού κατά 1,1%.
  • Οι φόροι στα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα σημειώσουν αύξηση κατά 1,939 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021 και θα φθάσουν στο ποσό των 14,891 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα οφείλεται στην άνοδο των εισοδημάτων την οποία θα προκαλέσουν οι αυξήσεις της απασχόλησης και των ονομαστικών μισθών
  • Οι λοιποί τρέχοντες φόροι θα διαμορφωθούν στο ποσό των 2,222 δισ. ευρώ και θα είναι αυξημένοι κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2021,
  • Οι φόροι και οι δασμοί επί των εισαγωγών θα διαμορφωθούν στο ποσό των 283 εκατ. ευρώ, καθώς θα σημειώσουν αύξηση κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του 2021,
  • Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να μειωθούν κατά 12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021 και να ανέλθουν στο ποσό των 169 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής – ήδη από τον Οκτώβριο του 2021 – διατάξεων που προβλέπουν αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για τις δωρεές προς τα τέκνα, τους συζύγους και τους παππούδες,
  • Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας θα ανέλθουν σε 2,502 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι του 2021. Αιτίες για την εξέλιξη αυτή θα είναι:
  1. η αύξηση των δικαιούχων της έκπτωσης 50% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. την οποία θα προκαλέσει και το 2022 η μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά την περίοδο 2020-2021 λόγω των αλλεπάλληλων lock down,
  2. η εφαρμογή πρόσθετων απαλλαγών από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τους πυρόπληκτους και τους σεισμόπληκτους και
  3. η περαιτέρω μείωση των επιβαρύνσεων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά ποσοστό 8%, μεσοσταθμικά.

* Οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,046 δισ. ευρώ και να είναι μειωμένοι κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του 2021.

Πηγή: powergame.gr