Κυριακή
21.07.2024

Επιδότηση παγίων δαπανών: Ανοίγει κι άλλο η «ομπρέλα» – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Πιθανώς θα συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις με εποχικό προσωπικό – Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα που θα δίνει «κουπόνια» συμψηφισμού με φόρους και εισφορές

Το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που απασχολούν εποχικό προσωπικό στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών εξετάζει το υπουργείο οικονομικών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που «μοιράζει» κουπόνια συμψηφισμού με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να υλοποιηθεί σε δυο σταδία μέσα στο Ιούνιο και η έκπληξη της «τελευταίας στιγμής» είναι οτι μάλλον θα επιδοτηθούν και επιχειρήσεις με εποχικό προσωπικό, όπως τα τουριστικά καταλύματα, οι εποχιακές τουριστικές επιχειρήσεις, εποχικά καταστήματα εστίασης, διασκέδασης κ.λπ.

Η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «myBusinessSupport» για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο.

Αφού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη συνέχεια, θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις (η υποβολή τους αναμένεται θα ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα). Σε αυτές θα αποτυπωθούν οι πάγιες δαπάνες για το 2020.

Με αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών θα συλλέξει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να καθορίσει το τελικό ποσοστό επιδότησης επί των παγίων δαπανών, τα οποία θα αναλύονται στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.

Στη συγκεκριμένη απόφαση το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής και των επιχειρήσεων που απασχολούν έως έναν αριθμό εποχικού προσωπικού (γύρω στους 2 με 3), οι οποίες έως τώρα αποκλείονταν από το πρόγραμμα.

Το Δημόσιο θα επιδοτήσει το ύψος των παγίων δαπανών που δεν έχει ήδη καλυφθεί από άλλα μέτρα στήριξης, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Βασική διαφορά του συγκεκριμένου προγράμματος σε σχέση με άλλα προηγούμενα μέτρα στήριξης είναι ότι οι επιδοτήσεις δεν θα καταβάλλονται σε μετρητά αλλά με πίστωση του ποσού και χρήση αυτού για πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό του δικαιούχου.

Δικαιούχοι για την ένταξη στο μέτρο είναι οι εξής:

  • Επιχειρήσεις με εργαζόμενους που το 2020 εμφάνισαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 30%, έχουν λάβει ενισχύσεις από τους τρείς πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούνται «κούρεμα» 50% στο ποσό των κρατικών δανείων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα λάβουν πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας. Για παράδειγμα επιχείρηση που έλαβε ενισχύσεις 20.000 ευρώ από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούται «κούρεμα» στο προς επιστροφή ποσό στα 10.000 ευρώ, έχει τη δυνατότητα να λάβει πιστωτικό συμψηφισμού φόρων και εισφορών ύψους 7.000 ευρώ (20.000Χ35%). Εάν επιλέξει να πάρει τις 7.000 ευρώ θα πρέπει να επιστρέψει τις 20.000 ευρώ από τις αρχές του 2022 σε 60 μηνιαίες δόσεις, Δηλαδή η επιχείρηση που θα επιλέξει να λάβει το 35% των ενισχύσεων που εισέπραξε από την επιστρεπτέα προκαταβολή 1,2 και 3 θα «χάσει» το κούρεμα 50% των κρατικών δανείων αλλά θα εξοφλήσει φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
  • Ζημιογόνες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο και είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 θα λάβουν «κουπόνι» το οποίο θα αντιστοιχεί στο σύνολο των παγίων δαπανών της επιχείρησης μέσα στο 2020 που δεν καλύφθηκαν από τις ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το ποσό της ενίσχυσης που θέλουν να κατανείμουν για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
  • Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  • Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
  • Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
  • Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Αυτό θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα 

Στο επόμενο στάδιο οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των «ιερών» φιλέτων στη Βουλιαγμένη 

Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Η λίστα με τις επιχειρήσεις που παίρνουν 1.000 – 4.000 ευρώ 

ΕΚΕΠ: Το σφυρί και η «κόντρα» Cepal-Intrum που υπερδιπλασίασε το τίμημα

Πηγή: newmoney.gr

Array