Δευτέρα
15.04.2024

ΕΝΦΙΑ 2024: Οι δόσεις, οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές

Εκπτώσεις από 10% έως 100% ενσωματώνει ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ που φτάνει τα 2,4 δισ. ευρώ και θα σταλεί φέτος νωρίτερα στους 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά η εξόφληση του ποσού θα γίνει σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις.

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, η πληρωμή του φόρου για το 2024 θα γίνει σε 11 μηνιαίες δόσεις αντί για 10 με την πρώτη να καταβάλλεται τον Απρίλιο και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025. Με αυτό το μοντέλο επιμερίζεται το ταμειακό βάρος και δίνονται ανάσες στα νοικοκυριά ενώ ενισχύεται η εισπραξιμότητα του ΕΝΦΙΑ η οποία έχει αγγίξει το 80%, πράγμα που σημαίνει ότι 8 στα 10 ευρώ του φόρου ακινήτων πληρώνονται στην ώρα τους.

Τα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν τέλος Μαρτίου στους προσωπικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών στο Taxis θα είναι 5 ταχυτήτων. Η πλειονότητα των φορολογούμενων θα πληρώσει το ίδιο ποσό φόρου με πέρυσι, όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση το εκκαθαριστικό θα έρθει βαρύτερο ενώ για 1,7 εκατ. ιδιοκτήτες που πληρούν τα κριτήρια των φόρο εκπτώσεων τα βάρη φέτος στον ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένα έως και μηδενικά.

Πιο συγκεκριμένα οι φοροεκπτώσεις ξεκινούν από 10% για όσους είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές και τους 12 μήνες του 2023, ανεβαίνουν στο 50% για ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα και στο 90% για όσους διόρθωσαν τα λάθη στο E9  και φτάνουν στο 100%, δηλαδή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν πάνω από τρία  παιδιά ή ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Ειδικότερα τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα έχουν φέτος τις εξής ταχύτητες: 

 1. Οι φορολογούμενοι που δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2023 δηλαδή δεν απέκτησαν η δεν μεταβίβασαν ακίνητα. με το 2023 θα κληθούν να πληρώσουν το ίδιο ποσό φόρου με αυτό που κατέβαλαν το 2023. Επισημαίνεται ότι ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας ο φόρος για όλα τα φυσικά πρόσωπα μειώνεται κατά 30% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ, 25% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, 20% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 250.000 ευρώ, 15% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 300.000 ευρώ και 10% για αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ.
 2. Βαρύτερο» θα είναι το εκκαθαριστικό για τους φορολογούμενους οι οποίοι μέσα στο 2023:
 • Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι αγόρασαν ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ καθώς τους πιάνει το «γρανάζι» του πρόσθετου φόρου.
 • Απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία).
 • Τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους. Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη επιφάνεια των ακινήτων όπως αυτή θα δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ε9
 • Δεν είχαν δηλώσει στο Ε9 την πραγματική εικόνα των ακινήτων τους. Ωστόσο υπάρχει το παράθυρο με τις διορθώσεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας μέχρι τις 8 Μαρτίου για να ξεφουσκώσουν οι επιβαρύνσεις.
 1. Έκπτωση 10%: Πάνω από 600.000 ιδιοκτήτες κατοικιών που τις είχαν ασφαλίσει ολόκληρο το 2023 σωρευτικά για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα θα έχουν κούρεμα 10% στο ποσό του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου. Για την έκπτωση η ασφάλιση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου και ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου ενώ ειδικά για φέτος η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η διάρκεια ασφάλισης θα πρέπει να αφορά το προηγούμενο έτος και να μην είναι μικρότερη από τρείς μήνες Αν είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για 6 μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για 3 μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.
 2. Μείωση 50%: Για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων ο φόρος θα είναι «ψαλιδισμένος» στο μισό εφόσον πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
 1. Πλήρη απαλλαγή: Ούτε ένα ευρώ φόρο δεν θα πληρώσουν τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Επίσης, από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα περιοχές.

Πηγή: powergame.gr

Array