Τετάρτη
01.02.2023

Embedded banking: Η νέα τάση που «λύνει τα χέρια» των επιχειρήσεων

Sponsored Content

Κύκλο εργασιών, ύψους 42,3 δισ. δολαρίων, αναμένεται να καλύψει το 2022 το embedded banking, η νέα τάση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που «τρέχει» με ρυθμό 36% σε ετήσια βάση και μέχρι το 2029 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 120 δισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη του embedded banking κινείται από την ανάγκη επιχειρήσεων και καταναλωτών να βελτιώσουν την εμπειρία εξυπηρέτησής τους στις εμπορικές συναλλαγές αλλά και να απλοποιήσουν, κατά το δυνατόν, την καθημερινή επιχειρηματική και καταναλωτική δραστηριότητά τους. Για παράδειγμα, μέσω αυτού έχουν τη δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών πληρωμών ή δανεισμού τη στιγμή που γίνεται μια εμπορική συναλλαγή σε e-commerce ή σε φυσικό περιβάλλον. Όσον αφορά στις δυνατότητες για την πρακτική εφαρμογή του, αυτές εξελίσσονται παράλληλα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Τα οφέλη για τους πελάτες είναι προφανή: οι τελικοί χρήστες προτιμούν όλο και περισσότερο την άνεση της διενέργειας των πληρωμών τους ή της πρόσβασης σε δανειακά, ασφαλιστικά και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι ενσωματωμένα σε λογισμικό και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν καθημερινά, έναντι της πρόσβασής τους σε αυτά μέσω των παραδοσιακών
τραπεζικών καναλιών.

Με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών της μέσα από τη διάθεση πρωτοπόρων τεχνολογικών υπηρεσιών, η Εθνική Τράπεζα φέρνει το embedded banking πιο κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις, με μια συμφωνία – σταθμό. Η στρατηγική συνεργασία της με την Epsilon Net, τον πρωτοπόρο Όμιλο Πληροφορικής στον τομέα του business software στην Ελλάδα, προβλέπει την αξιοποίηση, κυρίως, των τεχνολογικών τους πλατφορμών, για τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Βασικό όχημα διάθεσης αποτελούν οι εμπορικές εφαρμογές της Epsilon Net και η διασύνδεσή τους με τα συστήματα της Τράπεζας, αξιοποιώντας την εξελιγμένη Open Banking πλατφόρμα της.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να αποκτούν εύκολη, ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση, μέσω των καθημερινών τους εμπορικο-λογιστικών διαδικασιών, τόσο σε «παραδοσιακά» τραπεζικά προϊόντα, όσο και σε καινοτόμες υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην αξιοποίηση των δεδομένων τους.

Τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες πρόκειται να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις καθημερινές ανάγκες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, όπως ενδεικτικά:
• η διενέργεια real-time πληρωμών (μεμονωμένες, μαζικές, οφειλών κλπ.)
• το ηλεκτρονικό εμπόριο
• η real-time πρόσβαση σε κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και
• η αξιοποίηση της συναλλακτικής πληροφόρησης, μεταξύ άλλων, για
• την περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης, συμφωνίας και λογιστικών εγγραφών.
Παράλληλα με την ολοκληρωμένη κάλυψη των καθημερινών συναλλαγών, στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση και σε τυποποιημένα χρηματοδοτικά προϊόντα της Τράπεζας, όπως ενδεικτικά οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για κεφάλαια κίνησης, διευρύνοντας έτσι τα κανάλια πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Με τη συμφωνία αυτή, 125.000 επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα συστήματα της Epsilon Νet, αλλά και πάνω από 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, θα έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηματικές τους ανάγκες, προωθούν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και προσφέρουν άριστη εμπειρία χρήσης.

Πηγή: newmoney.gr