Δευτέρα
27.05.2024

ElvalHalcor: Χρονιά συντήρησης δυνάμεων με έμφαση στην καλή διαχείριση-Πληθωρισμός και υψηλά επιτόκια επηρέασαν τη ζήτηση

Οι επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων και της μειωμένης ζήτησης άγγιξαν το 2023 την ElvalHalcor, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της πραγματοποιείται στις ευρωπαϊκές αγορές. Παρότι τα Megatrends της ενεργειακής μετάβασης κρατούν ψηλά της ζήτηση των προϊόντων της σε κάποιες κατηγορίες, άλλες κατηγορίες, όπως η διέλεαση ορειχάλκου που απευθύνεται στις οικοδομές, είδαν σημαντική πτώση στη ζήτηση το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο υψηλός πληθωρισμός οδήγησε σε αλλεπάλληλες αυξήσεις των βασικών επιτοκίων δανεισμού, με άμεσες επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα, και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Το 2023, στο παραπάνω πλαίσιο, εξελίσσεται σε μια δύσκολη χρονιά, την οποία η εταιρεία διαχειρίζεται με συντήρηση δυνάμεων, περιορίζοντας το δανεισμό της κατά 60 εκ. στο πρώτο τρίμηνο και δίνοντας έμφαση στις κατηγορίες προϊόντων που διατηρούν σταθερά ανοδική πορεία.

Η πτώση των τιμών των μετάλλων δημιούργησε λογιστικές ζημιές ενώ η άνοδος τω επιτοκίων αύξησε τα χρηματοοικονομικά κόστη. Με δεδομένο ότι οι συνθήκες αυτές, πληθωρισμού και επιτοκίων συνεχίζονται τη χρονιά αυτή, αναμένεται συνολικά το 2023 να είναι μια χρονιά που θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2022.

Για φέτος η εταιρεία έχει ολοκληρώσει τις επενδύσεις στη γραμμή βαφής και για το σύνολο του έτους θα πραγματοποιηθούν μόνο επενδύσεις συντήρησης που δεν αναμένεται να ξεπεράσουν συνολικά τα 100 εκ. ευρώ.

Στα πλεονεκτήματα της ElvalHalcor,  στην απαιτητική διεθνή συγκυρία είναι το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες  που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία.

Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της  κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός

Μετά το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2022 που χαρακτηρίστηκε από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αντιμετώπισε μία σειρά από σημαντικές δοκιμασίες.

Σε αυτό το δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον ο Όμιλος ElvalHalcor παρέμεινε ανθεκτικός, καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2% μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παραμένοντας σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2021. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 930,5 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκ. ευρώ το Q1’22.

Οι τιμές των μετάλλων ήταν μειωμένες το πρώτο Q1’23 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τα επίπεδα της αρχής του έτους. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.232 ευρώ ανά τόνο το Q1’23 έναντι 2.927 ευρώ ανά τόνο το Q1’22, ήτοι μείωση 23,7%. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.322 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.924 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 6,7%, ενώ η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.915 ευρώ ανά τόνο το 2022 έναντι 3.299 την αντίστοιχη περίοδο το 2022, ήτοι μείωση 11,6%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρείας, μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκ. ευρώ το Q1’23 έναντι 74,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το a -EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Q1’21 (41,9 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 64,6 εκ. ευρώ το Q1’23, έναντι 109,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκ. ευρώ έναντι 102,1 εκ. ευρώ το Q1’22. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,3 εκ. ευρώ για το Q1’23, έναντι κερδών 28,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 13,5 εκ. ευρώ για το Q1’23, αυξημένο κατά 57% συγκρινόμενο με τα 8,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Να σημειωθεί ότι ο Όμιλος για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και σε λήψη δανείων με σταθερό επιτόκιο. 

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κλάδος Αλουμινίου διατήρησε την ανοδική του πορεία μέσα στο Q1’23. Οι όγκοι πωλήσεων ήταν αυξημένοι κατά 2,8% το Q1’23 έναντι του Q1’22, ενώ ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα συγκρινόμενος με την προηγούμενη περίοδο στα 443,0 εκ. ευρώ. Ο κλάδος ανταποκρίθηκε στην υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα του, αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική ικανότητα του νέου ψυχρού ελάστρου, το οποίο ξεκίνησε την παραγωγική του λειτουργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και τη νέα γραμμή βαφής,  της οποίας η εγκατάσταση  ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 2,1 εκ. ευρώ, έναντι 50,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, επηρεαζόμενα αρνητικά από τα λογιστικά αποτελέσματα για τα αποτελέσματα μετάλλου που ανήλθαν σε ζημιές 15,8 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι κερδών 14,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 39,0 εκ. ευρώ στο Q1’23 έναντι 53,2 εκ. ευρώ για το Q1’22, παραμένοντας όμως σε σημαντικά αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το Q1’21 (25,8 εκ. ευρώ).

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου ανήλθε στα 635,1 εκ. ευρώ την 31.03.2023 σημειώνοντας μείωση κατά 39,6 εκ. ευρώ από την 31.03.2022, ως απόρροια των μειωμένων τιμών των πρώτων υλών του αλουμινίου και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, ο τομέας αλουμινίου της μητρικής Εταιρείας διέθεσε περίπου 21,1 εκ. ευρώ, ενώ  οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του κλάδου ανήλθαν στα 2,5 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Χαλκού ανήλθε στα 487,5 εκ. ευρώ έναντι 480,7 εκ. ευρώ το Q1’22, επηρεαζόμενος θετικά από τις αυξημένες μέσες τιμές κατεργασίας. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 8,6% για την περίοδο ως αποτέλεσμα της μείωσης στον κατασκευαστικό κλάδο που επηρέασε κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού. Αξιοσημείωτη ήταν η ζήτηση για τα προϊόντα της θυγατρικής Sofia Med, η οποία παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανθεκτική, με τους όγκους πωλήσεων της να σημειώνουν αύξηση κατά 4,1%. Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 22,8 εκ. ευρώ, έναντι 27,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο επηρεαζόμενα αρνητικά από τα μειωμένα λογιστικά κέρδη για τα αποτελέσματα μετάλλου, ύψους 1,5 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 14,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 31,2 εκ. ευρώ το Q1’23 έναντι 21,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος και των αυξημένων τιμών κατεργασίας.

Ο καθαρός δανεισμός για το κλάδο χαλκού ανήλθε στα 320,1 εκ. ευρώ την 31.03.2023, βελτιωμένος κατά 20,2 εκ. ευρώ από την 31.03.2022, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής κερδοφορίας.

Διαβάστε επίσης

ElvalHalcor: Στα 70,4 εκατ. ευρώ τα a-EBITDA στο πρώτο τρίμηνο

Πηγή: mononews.gr

Array