Κυριακή
28.11.2021

Elval Halcor: Προοπτικές και νέες υπεραξίες σηματοδοτεί η υπερκάλυψη του ομολόγου της κατά 3 φορές

Η θερμή ανταπόκριση των επενδυτών στην έκδοση του ομολόγου της Elval Halcor, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της εταιρείας, στις διοικητικές επιλογές και τη μεγέθυνση που αναμένεται να έχει τα επόμενα χρόνια. Κι αυτό γιατί η σταθερή ανοδική ζήτηση για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους και ωθούν την εταιρεία σε επιτάχυνση των επενδύσεών της, για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και των μεγεθών της.

H ζήτηση για το προϊόντα της ElvalHalcor τροφοδοτείται από πολύ δυνατές τάσεις (mega trends) που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και ευνοούν τις προοπτικές και του αλουμινίου και του χαλκού, με αποτέλεσμα οι παραγγελίες για τα προϊόντα της εταιρείας να καλύπτουν όχι μόνο τη σημερινή παραγωγική της δυναμικότητα αλλά και αυτή των επόμενων ετών.

Γι αυτό εξάλλου και η εταιρεία επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Ειδικότερα, η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα που δημιουργήθηκε πέρυσι στα προϊόντα αλουμινίου(έφτασε στις 360 χιλ. τόνους) έχει ήδη απορροφηθεί σχεδόν με παραγγελίες από την αγορά. Παράλληλα,  έχει ήδη καλυφθείκαι η επιπλέον παραγωγή που θα προκύψει στο 2023, όταν η εταιρεία θα έχει ολοκληρωθεί το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται, ότι μέσα στο 2022 η εταιρεία θα προχωρήσει την επένδυση για το ψυχρό έλαστρο και τη μονάδα βαφής κυρίως για τη συσκευασία αλουμινίου, αυξάνοντας τη δυναμικότητά από τους 360.000 τόνους που είναι σήμερα σε πάνω από 520.000 τόνους το 2023.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα του χαλκού, αισιοδοξία υπάρχει για αύξηση μεριδίων στα προϊόντα έλασης, καθώς υπάρχει μη αξιοποιούμενη παραγωγική δυναμικότητα στη μονάδα της Βουλγαρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Elval και η Halcor είναι εταιρείες που έχουν μεγαλώσει οργανικά και σταδιακά, έχουν βασιστεί στη συνέχεια στη συσσώρευση εμπειρίας στην εξωστρέφεια, στη μεγάλη προσήλωση στην ποιότητα και στο προϊόν και αυτή η εξωστρέφεια είναι που τους επέτρεψε να αναπτυχθούν.  Έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις 600 εκατ. ευρώ,  ενώ οι επενδύσεις του ομίλου αποτελούν το 5,6% των επενδύσεων της ελληνικής μεταποίησης.

Άμεσα σχεδιάζει επιπλεον 100 εκ.επενδύσεις ενώ από τα 250 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν από την ομολογιακή έκδοση, τα 30 εκατ. θα διατεθούν για την αγορά ακινήτου στα Οινόφυτα όπου θα  κατασκευαστεί  πρόσθετο αποθηκευτικό κέντρο που θα εξυπηρετήσει τη μελλοντική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων.

 

Η επιτυχημένη έκδοση

Η υπερκάλυψη των κεφαλαίων που ζητήθηκαν από την έκδοση του ομολόγου κατά 3 φορές, αποτελεί επιβράβευση της στρατηγικής της εταιρείας και των προοπτικών της. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,94 φορές. Παράλληλα εξασφαλίστηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική απόδοση 2,45% που εξασφαλίζει για την εταιρεία σημαντική μείωση του χρηματοδοτικού κόστους.

Πιο αναλυτικά όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την εταιρεία διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €734,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,94 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 Ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 80.000 Ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Τα 154 εκατ. ευρώ από τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για εξόφληση υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού, μέσης επιβάρυνσης που υπερβαίνει το 3%, με αποτέλεσμα,κάτι που σημαίνει ελάφρυνση χρηματοοικονομικών εξόδων (από 2,5% έως 2,9% το επιτόκιο του ομολόγου) αλλά και ότι η εισηγμένη «κλειδώνει» το χαμηλό αυτό επιτόκιο για επτά χρόνια.

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία από το τρίτο έως και το πέμπτο έτος έχει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του ομολόγου στο «101» (δηλαδή προς 1.010 ευρώ τον τίτλο των 1.000 ευρώ), ενώ κατά το έκτο και το έβδομο έτος του ομολόγου μπορεί να το επαναγοράσει στο «100» (προς 1.000 ευρώ το τεμάχιο).

Επίσης, για πρώτη φορά σε έκδοση εταιρικού ομολόγου που τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ, οι ομολογιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πίσω (put option) τα χρήματά τους από την εταιρεία, σε περίπτωση που δεν τηρείται για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ένας τουλάχιστον από τους τρεις παρακάτω δείκτες:

Καθαρός δανεισμός προς προσαρμοσμένο EBITDA χαμηλότερο του 6,5 (στις 30/6/2021 βρισκόταν στο 4), σύνολο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια χαμηλότερο του 1,9 και προσαρμοσμένο EBITDA προς καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μεγαλύτερο του 3,5).

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

Πηγή: mononews.gr