Κυριακή
21.07.2024

Ελλάκτωρ: Οι προτεραιότητες της διοίκησης Μπουλούτα και οι μετοχικές εξελίξεις που έρχονται

Η αναδιοργάνωση στη λειτουργική και χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου Ελλάκτωρ, αποτελεί τη βασικότερη προτεραιότητα του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Ευθύμιου Μπουλούτα, με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη σύντομη δήλωσή του χθες στους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μέχρι τα μέσα – τέλος Ιουνίου θα έχει εγκριθεί η ΑΜΚ από τις αρμόδιες αρχές για να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου φέτος που θα πραγματοποιήσει μια αμιγώς ιδιωτική επιχείρηση.

Η ΑΜΚ, σύμφωνα με τη διοίκηση της Ελλάκτωρ, δημιουργεί νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου. Βασικός επίσης στόχος είναι να καταστεί η Άκτωρ κερδοφόρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια πιθανή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και ειδικότερα των ομολογιακών δανείων που σύνηψε ο Όμιλος, ύψους 600 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και 70 εκατ. τον Ιανουάριο του 2020 με επιτόκιο περίπου 6,4%, θα προχωρήσει αφού προηγηθεί ένας συνολικός σχεδιασμός και πάντως αρκετούς μήνες μετά, πιθανότατα το 2022.

Στο μέτωπο των μετοχικών εξελίξεων με ενδιαφέρον αναμένεται αν μέχρι τον επόμενο σημαντικό σταθμό, την τακτική γενική συνέλευση, θα βρεθεί πεδίο συνεννόησης της ολλανδικής Reggeborgh Invest με τους εφοπλιστές Δ. Μπάκο και Γ. Καϋμενάκη, κάτι πάντως που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Σήμερα στο μεταξύ λήγει τυπικά η τελευταία προθεσμία που είχε ανακοινωθεί για την εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (call option shares) που έχει επί των μετοχών του Λεωνίδα Μπόμπολα (12,5457%) η Reggeborgh, (η οποία έχει μέχρι στιγμής το 14,7937%). Ο κ. Μπόμπολας είναι πιθανό να διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό στον Όμιλο της τάξεως του 2%.

Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική εταιρεία έχει υπογράψει και δεύτερη συμφωνία δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με τον εφοπλιστή Δ. Διαμαντίδη για 6.828.260 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Ελλάκτωρ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,1867% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε χθες η Ελλάκτωρ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Άκτωρ και των θυγατρικών της διαμορφώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

Από το συνολικό ανεκτέλεστο τα 686 εκατ. ευρώ είναι στην Ελλάδα, 785 εκατ. στη Ρουμανία και 185 στο Κατάρ. Κατά το πρώτο τρίμηνο υπογράφηκαν συμβάσεις για 2 νέα έργα στην Εγνατία Οδό για λειτουργία και συντήρηση (39 εκατ. ευρώ) για την επέκταση του χαλυβουργικού δικτύου των πόλεων της Ξάνθης και της Δράμας (17 εκατ.) ενώ η Άκτωρ αναδείχθηκε προτιμώμενος πλειοδότης για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και αγωγών σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας – Πιπερίου και Σπάτων – Αρτέμιδα (32 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσματα της Ελλάκτωρ για το πρώτο τρίμηνο, τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 193 εκατ. έναντι 225 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα 14%,  (ή κατά 32 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 33 εκατ. (από 130 εκατ. σε 97 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων 10 εκατ. (από 50 εκατ. σε 40 εκατ.), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων 8 εκατ. (από 24 εκατ. σε 32 εκατ.) και 2 εκατ. (από 22 εκατ. σε 24 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2020.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 50 εκατ. έναντι 66 εκατ. (24% μείωση). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής  και των Παραχωρήσεων και καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά 7 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Οι ζημιές προ φόρων ήταν 7 εκατ.  σε σύγκριση με κέρδη 2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 9,9 εκατ. έναντι ζημιών 8,8 εκατ.  ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία διαμορφώθηκαν στις 31.03.2021 σε 403 εκατ. έναντι 406 εκατ. στις 31.12.2020.

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 444 εκατ.), διαμορφώθηκε στις 31.03.2021 σε 1.081 εκατ. έναντι 1.082 εκατ. στις 31.12.2020.

Στην κατασκευή ειδικότερα οι ζημιές προ φόρων ήταν 15,4 εκατ. έναντι ζημιών 6,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Πηγή: mononews.gr

Array