Σάββατο
20.07.2024

Εκχώρηση Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά από το Χρήστη ΔΕΠΑ

Η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. διενεργεί ανοικτή διαδικασία εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης: 

στο Σημείο Εισόδου ‘Κήποι’ ύψους: 

5.000.000 kWh/Ημέρα για τις Ημέρες από 28.05.2021 έως 03.06.2021 

κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5iii του άρθρου 20Α του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Τίμημα: 0 Ευρώ/MWh. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.depa.gr 

Πηγή: energypress.gr

Πηγή: metalignitiki.gr

Array