Παρασκευή
19.07.2024

Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία του κλιματικού νόμου – Ενισχύεται με Φορτσάκη, Συνολάκη και Μάντζαρη

Υπόθεση του ιδιαίτερου γραφείου του Κ. Σκρέκα γίνεται η προετοιμασία Σχεδίου Εθνικού Κλιματικού Νόμου, όπως προκύπτει από τη σύνθεση της σχετικής Ομάδας Εργασίας που αποφάσισε να συγκροτήσει το ΥΠΕΝ. 

Αν αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει από τη σύνθεση, το δεύτερο είναι η στήριξη του έργου από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο-έκπληξη.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης και μέλη της οι:

-Βασιλική Σίτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, 

-Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ, 

-Πέτρος Βαρελίδης, ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, υπάλληλος του ΥΠΕΝ με διάθεση στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, 

-Ιωάννης. Δημητράκης, Μετακλητός Συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, 

-Αντιγόνη Βαφείδου, Μετακλητός Συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, 

-Βασιλική Τζατζάκη, Μετακλητή Συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ Γεώργιου Αμυρά, 

-Χαρίκλεια Κλουκινιώτη,ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος του ΥΠΕΝ, με διάθεση στο Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων τουΥΠΕΝ, 

-Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Δικηγόρος στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ.  

Από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή στην Ομάδα Εργασίας θα μετέχουν: 

-ο πρόεδρός της, καθ. Κωνσταντίνος Συνολάκης, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Φυσικών Καταστροφών, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης,

-το μέλος της, Νικόλαος Μάντζαρης, συνιδρυτής της ΜΚΟ “The Green Tank”, αναλυτής πολιτικής.

Ειδικός εξωτερικός σύμβουλος σε νομικά θέματα που θα συνδράμει το έργο της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Παρότι ίσως αυτή η πτυχή της διαδρομής και των ενδιαφερόντων του είναι λιγότερο γνωστή από άλλες, ο κ. Φορτσάκης έχει μακρά επιστημονική ενασχόληση με ζητήματα δικαίου της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαίου της Ενέργειας και εµπειρογνώµονας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆ικαίου του Περιβάλλοντος σε θέµατα ∆ικαίου του Περιβάλλοντος. Επίσης, έχει πλήθος σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων και εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια.

Το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας 

Όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση, έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι, αξιοποιώντας την εισήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του Ν. 4638/2019 για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, να σχεδιάσει και να καταρτίσει πρόταση σχεδίου νόμου, η οποία θα περιλαμβάνει:   

-Πλήρες σχέδιο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου

-Σύνταξη Αιτιολογικής Έκθεσης του προτεινόμενου σχεδίου νόμου 

-Σύνταξη της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου 

-Ενημέρωση – Παρουσίαση της Πρότασης Σχεδίου Νόμου, εφόσον απαιτηθεί, σε συναρμόδια Υπουργεία, Οργανισμούς, Φορείς, κτλ που θέλουν να γνωμοδοτήσουν στο πλαίσιο της Διαβούλευσης

-Αξιολόγηση των σχολίων διαβούλευσης και Σύνταξη της Έκθεσης Διαβούλευσης.

Διευκρινίζεται ότι η Ομάδα Εργασίας δεν θα είναι αμειβόμενη. 

Πηγή: metalignitiki.gr

Array