Πέμπτη
30.03.2023

Εφορία: Βάζει στο στόχαστρο πάνω από 2.500 ιδιοκτήτες ακινήτων

Αλλαγή στους ελεγκτικούς στόχους από την ΑΑΔΕ, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των ελέγχων. Περισσότερες από 2.500 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, με στόχο να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ για τις γονικές παροχές, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί μέσω τριγωνικών συναλλαγών πέρασαν περιουσιακά στοιχεία σε κατηγορίες συγγενών που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, στο στόχαστρο μπαίνουν και οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων του 2017, τα οποία βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, με τους φορολογούμενους να μην έχουν δεχθεί την προεκτίμηση της Εφορίας, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους. Όπως τονίζεται σε σχετική απόφαση: «Ελέγχονται επιπρόσθετα όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση-προσωρινή αξία της ΔΟΥ».

Με βάση τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

  1. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
  2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
  3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
  4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, για υποθέσεις επιστροφών ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
  5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
  6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
  7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
  8. Υποθέσεις των ΔΟΥ, ΕΛΚΕ και ΥΕΔΔΕ που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
  9. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές Αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας, καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77).
  10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, με βάση το άρθρο 29 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

Πηγή: powergame.gr