Παρασκευή
24.03.2023

Εφορία: Οκτώ στους 10 Έλληνες πληρώνουν στην ώρα τους

Οι επιχειρήσεις είναι περισσότερο συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις έναντι των νοικοκυριών, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πληρώνουν τους φόρους εμπρόθεσμα σε ποσοστό υψηλότερο απ’ ό,τι τα φυσικά πρόσωπα, αν και τα τελευταία δύο χρόνια και οι δύο κατηγορίες καταγράφουν σημαντική αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2022 συνολικά το 83,30% των φόρων πληρώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπει για κάθε φορολογία η νομοθεσία, ενώ ένα τμήμα των οφειλόμενων φόρων έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και συγκεκριμένα στην πάγια των 24-48 δόσεων. Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ προστέθηκε στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που σήμερα φτάνουν τα 113,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και ο ΦΠΑ καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά εμπρόθεσμων πληρωμών, ακολουθεί ο ΕΝΦΙΑ και στο τέλος είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, το 2022:

  • Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ έφθασαν στο 85,36% του συνολικά οφειλόμενου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, από τα 14,05 δισ. ευρώ οφειλόμενου ΦΠΑ καταβλήθηκε από τους υπόχρεους εμπρόθεσμα ποσό ύψους 11,99 δισ. ευρώ.
  • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθε στο 89,30% του συνολικού φόρου. Συγκεκριμένα, το ποσό που έπρεπε να πληρώσουν οι επιχειρήσεις ανέρχεται στα 582.14 εκατ. ευρώ, ενώ πληρώθηκε ποσό ύψους 519,84 εκατ. ευρώ.
  • Οι εμπρόθεσμες πληρωμές του ΕΝΦΙΑ έφθασαν στο 77,72%, ποσοστό το οποίο είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τις επιχειρήσεις.
  • Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων τα ποσά είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται στο 74,69%, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν εμπρόθεσμα φόρους ύψους 2,573 δισ. ευρώ, όταν το ποσό που τους αναλογούσε για το 2022 ήταν της τάξης των 3,446 δισ. ευρώ.

Χιλιάδες μηνύματα στους οφειλέτες κάθε μήνα

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην εμπρόθεσμη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων. Η φορολογική διοίκηση έχει πλήρη εικόνα, όχι μόνο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης των οφειλετών του Δημοσίου. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στους οφειλέτες για την πληρωμή των φόρων και των υποχρεώσεων είναι χιλιάδες κάθε μήνα, ενώ πλέον κάθε οφειλέτης παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και ανάλογα με τη συμπεριφορά του, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα Eisxpaxis ενεργοποιεί αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμούς και συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα βλέπει το προφίλ κάθε οφειλέτη, ελέγχει την οικονομική του κατάσταση, αντλώντας πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία απ’ όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους. Σταδιακά θα ενταχθούν κι άλλες πηγές πληροφόρησης (όπως το Κτηματολόγιο, συμβολαιογράφοι, Χρηματιστήριο, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ά.), ενώ θα ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πηγή: powergame.gr