Σάββατο
28.01.2023

Εφορία: Νέα φέσια 2,3 δισ. από μεγαλοοφειλέτες σε ένα χρόνο

Τριάντα δύο μεγάλοι οφειλέτες του Δημοσίου χρωστούν κατά μέσο όρο το ποσό των 43,7 εκατ. ευρώ ο καθένας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φαίνεται να έχει οφειλές που ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. Συνολικά και οι 32 οφείλουν 1,4 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εισπραχθεί.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι μεγάλοι οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας ανέρχονται σε 8.896, οι οποίοι οφείλουν το 79,6% (90,11 δισ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους, που φτάνει τα 113,16 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, σε αυτήν την κατηγορία οφειλής καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 2,3 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, η οποία συνοδεύεται από μικρή αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 274 πρόσωπα.

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, διαπιστώνεται ότι μόνο το 51,6% αυτού, που αντιστοιχεί σε 44,8 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά), τα οποία αποτελούν το 27,6% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24 δισ. ευρώ, και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κ.λπ.), οι οποίες αποτελούν το 20,8% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 18,1 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 9,8 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,2 δισ. ευρώ οφειλών, από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων.

Με άλλα λόγια, το σύνολο σχεδόν των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 30,2% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ισοδυναμεί με το 23,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022 παρατηρείται μείωση κατά 116.383 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 4.176.249 οφειλέτες. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τη χαμηλότερη κατηγορία οφειλής και ειδικότερα εντοπίζεται στο εύρος οφειλής μεταξύ 10 και 50 ευρώ (μείωση των οφειλετών κατά 187.030 πρόσωπα). Αντιθέτως, αύξηση του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής, με τη μεγαλύτερη, κατά 25.304 πρόσωπα, να καταγράφεται στο εύρος οφειλής από 50 έως 500 ευρώ, στο οποίο ανήκει το 38,5% του συνόλου των οφειλετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.607.182 πρόσωπα.

Παράλληλα, αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής (εξαίρεση αποτελεί η πρώτη κατηγορία οφειλής, που αφορά ποσά έως 50 ευρώ), με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, σε αυτήν τη κατηγορία οφειλής καταγράφεται αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 2,3 δισ. ευρώ, η οποία συνοδεύεται από μικρή αύξηση του αριθμού των οφειλετών, κατά 274 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών. Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων, καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι από τα νομικά πρόσωπα προέρχεται το 73% των οφειλών στο συγκεκριμένο εύρος οφειλής, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Οκτωβρίου του 2022 τα 65,8 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.430, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 185 νομικά πρόσωπα.

Πηγή: powergame.gr