Πέμπτη
29.09.2022

Εφορία: Για ποιους επεκτείνεται ο έλεγχος έως και 15 χρόνια πίσω

Τον έλεγχο των φορολογούμενων έως και 15 χρόνια πίσω μπορεί να διατάξει η φορολογική αρχή εάν διαπιστώσει ότι δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Αν και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έχει κρίνει ότι η παραγραφή είναι πενταετής και ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να παρατείνει το δικαίωμα του, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να το πράξει.  

Για παράδειγμα, τον περασμένο Ιούλιο η Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ) απέρριψε προσφυγή φορολογούμενου που επικαλέστηκε ότι η Εφορία δεν μπορεί να την ελέγξει καθότι είχε παρέλθει το δικαίωμα του Δημοσίου και συγκεκριμένα η πενταετία. Και θα είχε απόλυτο δίκιο, εάν οι αρχές δεν είχαν εντοπίσει ότι δεν είχαν υποβληθεί το επίμαχο διάστημα φορολογικές δηλώσεις. Αυτόματα, οι ελεγκτές κίνησαν τις διαδικασίες επέκτασης του ελέγχου στην 15ετία. Από τον έλεγχο προέκυψε προσαύξηση περιουσίας, που δεν είχε δηλωθεί ποτέ στην Ελλάδα και μάλιστα, ο φορολογούμενος είχε εμβάσματα στο εξωτερικό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν εμβάσματα ύψους 355.500 ευρώ κατά τα έτη 2012 και 2013 και επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα 274.689 ευρώ.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο στην φορολογούμενη, συντάχθηκε έκθεση ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, και εκδόθηκαν οι οριστικές πράξεις, οικονομικών ετών 2013 και 2014 (διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013), σύμφωνα με τις οποίες:

  • Για τη χρήση 2012 εντοπίστηκαν εμβάσματα στο εξωτερικό ύψους 143.000 ευρώ.
  • Για τη χρήση 2013 εντοπίστηκαν εμβάσματα ύψους 212.500 ευρώ.

Όπως τονίζεται στην έκθεση της ΔΕΔ «Επειδή, φορολογούμενος, δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013 (οικ. έτη 2013 και 2014) το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου ή πράξεις καταλογισμού φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός, περί “παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου, με την έκδοση και την κοινοποίηση της καταλογιστικής του φόρου πράξης” δεν ευσταθεί και απορρίπτεται, ως νόμω και ουσία αβάσιμο».

Με βάση την απόφαση της ΔΕΔ και των ελεγκτών καταλογίσθηκαν:

  • Για το έτος 2013: Ποσό φόρου εισοδήματος 51.770,00 ευρώ, πλέον 62.124,00 ευρώ (πρόσθετος φόρος/πρόστιμο), εισφορά αλληλεγγύης ποσού 5.720,00 ευρώ, συνολικά 119.614,00 ευρώ.
  • Για το έτος 2014: Ποσό φόρου εισοδήματος 66.625,00 ευρώ, πλέον 79.950,00 ευρώ (πρόσθετος φόρος/πρόστιμο), εισφορά αλληλεγγύης ποσού 8.500,00 ευρώ ήτοι συνολικά 155.075,00 ευρώ.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μόνο η 15ετής παραγραφή αλλά και η 10ετής. Στην περίπτωση που από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των φορολογικών αρχών εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που είχε δηλωθεί, ισχύει 10ετής παραγραφή. Βέβαια, τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να προέρχονται για παράδειγμα από τράπεζες του εξωτερικού στις οποίες η φορολογική διοίκηση δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση και ενημέρωση. Εάν προέκυπταν από τράπεζες του εσωτερικού η παραγραφή θα ήταν στα 5 χρόνια.

 

Πηγή: powergame.gr