Παρασκευή
20.05.2022

Εφορία: Εντατικοί έλεγχοι για να αποφευχθεί παραγραφή υποθέσεων

Τον έλεγχο των παραγραφόμενων υποθέσεων για τις χρήσεις 2006 και 2016 προχωρά νωρίτερα από κάθε άλλη φορά η Eφορία. Με βάση τη νομοθεσία, οι υποθέσεις πλέον που δεν έχουν ελεγχθεί παραγράφονται στην πενταετία κάτι που σημαίνει στο τέλος του έτους παραγράφεται η χρήση του 2016 (οι δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2017 εξού και η πενταετία). Όσοι λοιπόν έχουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα ή έχουν αποκρύψει εισοδήματα μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας με τους ελέγχους να ξεκινούν στις υποθέσεις που έχουν μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον για το δημόσιο.

Ωστόσο, δεν παραγράφονται όλες οι υποθέσεις στην πενταετία. Κάποιες επεκτείνονται έως και 10 χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, για όσες περιπτώσεις ο έλεγχος δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα εισοδήματα εξωτερικού τα οποία δεν είχαν περάσει ποτέ από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και προφανώς δεν έχουν δηλωθεί μπορούν να ελεγχθούν σε βάθος 10ετίας. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει η ελληνική φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών με τις φορολογικές διοικήσεις άλλων χωρών δεν μπορούσαν να είναι γνωστές και ως εκ τούτου ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί πέραν των πέντε  χρόνων και συγκεκριμένα μέχρι 10 χρόνια πίσω. Δηλαδή, ο έλεγχος μπορεί να φθάσει μέχρι το 2011.

Οι ελεγκτές όλων των ελεγκτικών κέντρων καλούνται λοιπόν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να συσχετίσουν δηλωθέντα εισοδήματα με τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση του ΣτΕ

Ένας από τους λόγους που η εφορία ξεκινάει νωρίτερα τις εκκρεμείς υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή έγκειται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζει τον χρόνο επίδοσης της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου, κατόπιν ελέγχου.

Το ΣτΕ έκρινε ότι, τόσο η έκδοση όσο και η γνωστοποίησή του στον ελεγχόμενο θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων καθώς οι φορολογούμενοι λάμβαναν την πράξη προσδιορισμού του φόρου μετά τη λήξη της περιόδου παραγραφής.

Οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή

Πιο αναλυτικά οι υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του έτους είναι οι ακόλουθες:

-Οι φορολογικές υποθέσεις του φορολογικού έτους 2016 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής.. Όποια επιχείρηση ή φορολογούμενους δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2016 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2022, και έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις δεν μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2023.

-Οι υποθέσεις του έτους 2006. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006. Με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13, 14, ή 15 έτος, από το έτος υποχρέωσης. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα, η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μια τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η επέκταση της τριετίας δεν μπορεί να εκτείνει τον χρόνο πέραν της 15ετίας.

Πηγή: powergame.gr