Παρασκευή
19.07.2024

ΕΕΣΔΑ: Δράση και μετά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Σε ανακοίνωση της, η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αναφέρει τα εξής: 

Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 6 Ιουνίου πέρασε. Αυτή την στιγμή επιλέγουμε ως ΕΕΔΣΑ για να διαδώσουμε το μήνυμα μας ώστε να αφυπνιστούν όλοιοι εμπλεκόμενοι και να αναλάβουν δράση. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της θαλάσσιας ρύπανσης, της ρύπανσης των εδαφών των υδάτων και του αέρα από την ανεξέλεγκτη και μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αλλά και τη σπατάλη φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ISWA (International Solid Waste Association), τηςοποίας η ΕΕΔΣΑ είναι Εθνικό Μέλος, με τίτλο: “A Roadmap for Closing Waste Dumpsites: The World’s most Polluted Places”, τα απορρίμματα βλάπτουν εκτός από το περιβάλλον, την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν μέσα και γύρω από τις ανεξέλεγκτες χωματερές, παραβιάζοντας έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Στην Ελλάδα με το ποσοστό ταφής να είναι περίπου στο 80% αλλά και με ακόμη ενεργούς ΧΑΔΑ είναι καιρός να αντιληφθούμε τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της ταφής των απορριμμάτων και να υιοθετήσουμε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πλέον διαθέσιμο ή υπό διαμόρφωση. Κατά την υλοποίηση απαιτείται επιτάχυνση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως από τα υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους πολίτες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις επιχειρήσεις αλλά και την επιστημονική κοινότητα ώστε να αυξήσουμε την κυκλικότητα των πόρων από το απογοητευτικό 1,3% στην Ελλάδα σε 25-30% το 2025 και παράλληλα να μειώσουμε την ταφή στο 10% έως το 2030. Στις επόμενες 357 ημέρες λοιπόν έως την επόμενη παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ας αναλάβουμε δράση όλοι! Η ΕΕΔΣΑ www.eedsa.gr, επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας με πάνω από 3. 500 μέλη και φίλους στην Ελλάδα και Εθνικό μέλος της ISWA, βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την πολιτεία, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς & κοινωνικούς φορείς και συμβάλλει με προτάσεις ρεαλιστικές για τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε στο ΥΠΕΝ, κατά την σχετική διαβούλευση, τις προτάσεις μας για το Σχέδιο Νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)», τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Πηγή: energypress.gr

Πηγή: metalignitiki.gr

Array