Κυριακή
21.07.2024

ΕΔΕΥ: Οι υδρογονάνθρακες, το «πράσινο διακύβευμα» και τα κριτήρια ESG

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων είναι η ομαλή ενεργειακή μετάβαση. Η πανδημία έχει οξύνει την οικονομική ύφεση, μειώνοντας προσωρινά  τις ενεργειακές ανάγκες. Ο συνδυασμός αυτός επιταχύνει την αναπροσαρμογή των διεθνών πολιτικών θέτοντας την Ενέργεια στο επίκεντρο. Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε) αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης στον τομέα και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των ευκαιριών της χώρας με βιώσιμο και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Η συνδρομή των φυσικών πόρων  και ιδιαίτερα το φυσικό αέριο, αποτελεί τη γέφυρα για τη μετάβαση προς ένα καθαρότερο περιβάλλον, βασισμένο όλο και περισσότερο σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις οποίες μπορεί να συνδυαστεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Όταν μάλιστα συνδυαστεί με την σύλληψη και υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να αποτελέσει μια πραγματικά καθαρή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική ενεργειακή λύση.

Τα οικονομικά οφέλη της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων 
Τα οφέλη από την εκμετάλλευση των δυνητικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται στο ελληνικό υπέδαφος θα ήταν  πολύ μεγαλύτερα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη του Ελληνικού Δημοσίου από την εν λόγω δραστηριότητα, τα οποία συνίστανται σε ειδικό φόρο εισοδήματος, περιφερειακό φόρο, στρεμματικές αποζημιώσεις, καθώς και εφάπαξ ποσά (μπόνους) κατά την υπογραφή της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο. Σε αυτά τα άμεσα έσοδα πρέπει να προστεθούν τα χρήματα που θα διατεθούν από τις πετρελαϊκές εταιρίες για την εκπαίδευση τοπικών φορέων, οι επιπλέον θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους τομείς, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, η ενίσχυση της τοπικής αλλά και της εθνικής οικονομίας, η περιφερειακή ανάπτυξη καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Αριστοφάνης Στεφάτος: Οι υδρογονάνθρακες ως σκαλοπάτι για την πράσινη μετάβαση

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη στρατηγική της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), ο διευθύνων σύμβουλος τα εταιρείας, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος επισημαίνει ότι: 

«Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν το ασφαλές πέρασμα που θα επιτρέψει στις χώρες της ΝΑ Μεσογείου να περάσουν τις συμπληγάδες της οικονομικής ύφεσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η παραδοχή καθοδηγεί τη νέα ηγεσία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), η οποία ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας το καλοκαίρι του 2020 με όραμα να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η εμπειρία του κλάδου, μετουσιώνοντας την τεχνογνωσία του upstream σε τεχνολογίες που θα επιτρέψουν μια ενεργειακή μετάβαση επωφελή για την εθνική οικονομία και οικονομικά προσιτή για την κοινωνία.

Η Νορβηγία, όπου έζησα για πολλά χρόνια μέχρι την πρόσφατη επιστροφή μου στην Ελλάδα, έχει έναν ζωντανό και πολύ επιτυχημένο τομέα υδρογονανθράκων που παράγει ετήσια έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων που διατίθενται για την υγεία, την εκπαίδευση, τις συντάξεις και άλλες εθνικές προτεραιότητες, όπως και έργα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (πχ. το εμβληματικό έργο δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα «Northern Lights»). 

Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα και την ανάληψη των καθηκόντων μου ως διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, κλήθηκα να  εφαρμόσω τις εθνικές στρατηγικές με το βέλτιστο δυνατό τρόπο προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε στην εταιρεία ένα νέο τμήμα επενδύσεων, το τμήμα «new ventures» το οποίο αποβλέπει σε συνέργειες με εγχώριους και διεθνείς παίκτες της αγοράς, αναφορικά με projects όπως η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, τα πλωτά αιολικά πάρκα για τα οποία η εμπειρία των εταιρειών του κλάδου αλλά και της ΕΔΕΥ μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο αρωγό, καθώς και το «μπλε» και «πράσινο» υδρογόνο. Πρόκειται για τεχνολογίες που ο συνδυασμός τους μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός ενιαίου επενδυτικού σχεδίου, ξεκινώντας από την έρευνα υδρογονανθράκων και τις υποδομές φυσικού αερίου έως την αποθήκευση CΟ2 και το πράσινο και μπλε υδρογόνο».

Ρικάρντ Σκούφιας: Προτεραιότητα της ΕΔΕΥ τα κριτήρια ESG

Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ, κ. Ρίκαρντ Σκούφιας αναφέρει ότι: 

«Κατά τις προσεχείς δεκαετίες της ενεργειακής μετάβασης, το φυσικό αέριο αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα κρίσιμο «καύσιμο – γέφυρα» για την αντιστάθμιση των πιο ρυπογόνων υδρογονανθράκων – όπως ο λιγνίτης – ενώ οι ανανεώσιμες τεχνολογίες αξιοποιούνται και αναπτύσσονται. Η πραγματική πρόκληση είναι να βελτιστοποιήσουμε αυτήν την περίπλοκη εξίσωση: πώς να αποκομίσουμε οικονομικό όφελος από τον εθνικό πλούτο που προκύπτει από το φυσικό αέριο για να εξυπηρετήσουμε την οικονομική ανάκαμψη και να δημιουργήσουμε τα απαιτούμενα κεφάλαια για την επιτάχυνση του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης και παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες στο upstream τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα στη βιομηχανία για την προστασία του περιβάλλοντος, το φυσικό κάλλος ενός από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων.

Πρόκειται για μια πρόκληση την οποία ασπάζεται η ΕΔΕΥ, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων,  και οι συνεργάτες μας σε όλο το πολιτικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και κοινωνικό φάσμα. Το 2020 προχωρήσαμε στη σύσταση ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου με παγκόσμια εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων στους τομείς του upstream και του midstream, στην υγεία και ασφάλεια, καθώς και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Έκτοτε, έχουμε δημιουργήσει αρκετά νέα πλαίσια διακυβέρνησης όπου τα κριτήρια Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνηση (ESG) αποτελούν προτεραιότητα. Έχουμε δημιουργήσει στρατηγικές συνέργειες φέρνοντας διεθνή έργα midstream έργα όπως οι διασυνδετήριοι αγωγοί φυσικού αερίου που προαναφέρθηκαν κάτω από την ομπρέλα της ΕΔΕΥ και συνεργαζόμαστε με επενδυτές και νομοθέτες για να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, την υπεράκτια τεχνογνωσία μας για να βοηθήσουμε στην επιτάχυνση των εξελίξεων στη διαχείριση υπεράκτιων αιολικών και τη διαχείριση έργων που σχετίζονται με το διοξείδιο του άνθρακα».  

 

Πηγή: metalignitiki.gr

Array