Παρασκευή
08.12.2023

DOTSOFT: Παύση συμμετοχής του CEO από το μετοχικό κεφάλαιο Noveltech IKE και Comitech

Αναστάσιος Μάνος, πρόεδρος και CEO Dotsoft

Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT», με βάση με την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 25.09.2023 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Μάνος, σύμφωνα με σχετική δέσμευση που είχε αναληφθεί ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α., ως αναφέρεται στην ενότητα 8.3. του από 04.08.2023 Πληροφοριακού Εγγράφου, έπαυσε να συμμετέχει (άμεσα ή/και έμμεσα) στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Noveltech IKE και Comitech A.E., οι οποίες έχουν παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της Εταιρείας.

Σημειώνεται, ότι σε σχέση με την εταιρεία Opsis Research SRL, ο κ. Μάνος έχει αναλάβει, σύμφωνα με την ίδια ως άνω ενότητα του Πληροφοριακού Εγγράφου, την δέσμευση για την παύση συμμετοχής του στο εταιρικό της κεφάλαιο έως την 31.12.2023. Η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με επόμενη ανακοίνωσή της.

Διαβάστε επίσης

Attica Group: Κερδοφόρο το εξάμηνο, άνοδος τζίρου 21%

Σκρέκας: Δεκαπλασιάστηκε η ισχύς των ΑΠΕ που τίθενται σε λειτουργία κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Intracom: Συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 15,4 εκατ. ευρώ
Πηγή: mononews.gr