Σάββατο
30.09.2023

Δομική Κρήτης: Το νέο ΔΣ και οι αρμοδιότητές των μελών

Η ανακοίνωση της Δομικής Κρήτης

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, στο Ηράκλειο σήμερα την 8η Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» αμέσως μετά το πέρας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

2. Aνάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

4. Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων .

5. Ορισμός Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν όλα τα μέλη του νεοεκλεχθέντος Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική παρουσία ήτοι (με αλφαβητική σειρά) οι κ.κ. :

1) Αδάμης Αντώνιος

2) Δροσανάκης Γεώργιος

3) Κούτρας Δημήτριος

4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος

5) Παπαδοπούλου Λύδια

6) Συνατσάκη Αλκυόνη

7) Συνατσάκης Γεώργιος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης

Τον λόγο παίρνει ο κος Γεώργιος Συνατσάκης και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι κατά την σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ορίστηκαν δε από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Δροσανάκης και η Λυδία Παπαδοπούλου.

Στην συνέχεια ο κ. Γεώργιος Συνατσάκης προτείνει την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον ορισμό της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού και σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 και τη σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος το Συμβούλιο αποφασίζει ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα όπως ακολουθεί :

1) Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Μεταλλειολόγος διπλωματούχος Μηχανικός, γεννημένος στις 23/3/1944, στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΜ 643507 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 009592042 ΔOY Αμαρουσίου, Εκτελεστικό Μέλος και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., γεννημένος στις 9/11/1951 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Δημοκρατίας και Καραγιάννη 3, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Χ 351288 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 018155454 ΔOY Ηρακλείου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

3) Συνατσάκη Αλκυόνη του Γεωργίου και της Ελένης, διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών πόρων, γεννημένη στις 28/5/1986 στο Ηράκλειο , κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Δημοκρατίας και Καραγιάννη 3, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΚ 744455 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 110116578 ΔOY Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα και της Χριστίνας, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., γεννημένος στις 24/6/1998 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αύρας 24, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΚ 641059 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 169015020 ΔOY Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα και της Μαρίνας, Οικονομολόγος, γεννημένος στις 16/2/1980 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Μονής Γουβερνέτου 19, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΡ 953365 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως 2023 ΑΤ Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 078398100 ΔOY Ηρακλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

6) Παπαδοπούλου Λυδία του Γαβριήλ, διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και Οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974 κάτοικος Βούλας Αττικής, Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 24, κάτοχος του υπ’ αριθ. ΑΕ 083107 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 062430982 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

7) Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στο Ζαρό Ηρακλείου το έτος 1954, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ηγουμένου Γαβριήλ 24, κάτοχος του υπ΄ αριθ. Α.Ι. 958467 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 023153812 ΔOY Ηρακλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των παραπάνω Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4706/2020 και έχουν αναλυθεί διεξοδικά στο πρακτικό της από 8.9.2023 Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Επί του 2ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στην συνέχεια ο κ. Γεώργιος Συνατσάκης προτείνει να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό ανάθεσης αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα :

Α. Έργα που θα αναλαμβάνει η Εταιρία

Η απόφαση για την ανάληψη εκάστου έργου από την Εταιρία και τη σχετική οικονομική προσφορά θα γίνεται είτε από κοινού από τους Γεώργιο Συνατσάκη και Δημήτριο Κούτρα είτε με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τεχνικός διευθυντής εκάστου έργου θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το οποίο θα είναι αρμόδιος. Ο τεχνικός διευθυντής μεταξύ άλλων θα επιβλέπει και θα παρέχει οδηγίες προς το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρίας για το έργο, θα είναι υπεύθυνος έναντι των αρχών εν γένει, για την υγεία και ασφάλεια των απασχολουμένων στο αντίστοιχο Έργο και την ασφάλεια τρίτων σε σχέση με το αντίστοιχο Έργο, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για το σκοπό αυτό, για την εποπτεία των εκτελουμένων σε σχέση με το έργο εργασιών, εκτός εκείνων για τις οποίες έχει ορισθεί συγκεκριμένος επιβλέπων μηχανικός ή άλλος τεχνικός  διευθυντής, για την τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας (ειδικά της περιβαλλοντικής) και των όρων των αδειών του αντίστοιχου έργου και των συμβάσεων που αφορούν σε και σχετίζονται με αυτό, καθώς και για την τήρηση των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης σε σχέση με το αντίστοιχο έργο, για την κανονική και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρία ή τρίτους για τους σκοπούς του αντίστοιχου έργου, και υπέχει τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

Β. Εκπροσώπηση

Την εκπροσώπηση της Εταιρίας έχουν ο Πρόεδρος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συνατσάκης από κοινού ή όπως θα ορίζεται για επιμέρους θέματα με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν άλλως ορίζεται παρακάτω :

Ετσι, π.χ. η σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών κάθε είδους, άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, η υπογραφή συμβάσεων ή πρόσθετης πράξης σε συμβάσεις πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η σύναψη με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, αποστολή προεμβάσματος, σύναψη συμβάσεων για έκδοση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ορισμό ή ανάκληση του κατόχου τους, καθορισμό ή τη μεταβολή του ορίου τους, ορισμό του εταιρικού λογαριασμού που θα συνδέεται με την εκάστοτε κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του οικείου λογαριασμού, η σύναψη συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για τον
ορισμό χρηστών και ρόλων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αυτού θα γίνεται από κοινού τους Δημήτριο Κούτρα και Γεώργιο Συνατσάκη είτε κατόπιν λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται ότι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί να ενεργεί είσπραξη και ανάληψη από συγκεκριμένο/ους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς, χρέωση των λογαριασμών αυτών, έκδοση αξιογράφων που σύρονται επί των λογαριασμών αυτών.

Ειδικώς, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμού, Εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Δημόσιας Υπηρεσίας, φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ελεγκτικού οργανισμού, Υπουργείου, Επιμελητηρίου κλπ. σε συσκέψεις, παραστάσεις, διαπραγματεύσεις, υποβολή αιτήσεων, λήψη φακέλων, προβολή αντιρρήσεων κλπ. την Εταιρία θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συνατσάκης ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών (Συμμετοχής της Εταιρίας σε διαγωνισμούς, Καλής Εκτέλεσης, Δεκάτων, Προκαταβολών, Καλής πληρωμής, κλπ), όπως επίσης και για την υπογραφή με Τράπεζες Συμβάσεων Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων, θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συνατσάκης, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Η υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα γίνεται από καθένα από τους Δημήτριο Κούτρα ή Γεώργιο Συνατσάκη.

Οι κ.κ. Δημήτριος Κούτρας και Γεώργιος Συνατσάκης έχουν δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, που τυχόν θα τους ανατεθούν με ειδική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως και εντός των ορίων της.

Επί του 3ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Κούτρας Δημήτριος ενημερώνει τα μέλη ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη, ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Εισηγήθηκε δε συγκεκριμένη σύνθεση της εν λόγω επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τα 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.4706/2020 και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Μακρυδάκη.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Την κ. Παπαδοπούλου Λυδία του Οικονομολόγο, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Βούλας Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 083107.
• Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του με αριθμό Α.Κ. 477565 δελτίου ταυτότητας και
• Τον κ. Μακρυδάκη Κωνσταντίνο του του Ανδρέα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 641059 .
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

Επί του 4ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Κούτρας Δημήτριος, ενημερώνει ότι η εταιρεία εκτός της Επιτροπής Ελέγχου, θα διέπεται βάσει του Ν. 4706/2020 από Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.

Η κάθε επιτροπή, είναι τουλάχιστον τριμελής και απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα
μη εκτελεστικά μέλη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τους κ.κ.

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

• Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του με αριθμό Α.Κ. 477565 δελτίου ταυτότητας.

• Την κ. Παπαδοπούλου Λυδία του Οικονομολόγο, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Βούλας Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 083107 και

• Τον κ. Αδάμη Αντώνιο του Οδυσσέα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, με αριθμό ΑΡ 953365 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής.

Επί του 5ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Κούτρας Δημήτριος ενημερώνει τα μέλη, ότι Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία, όπως οι λειτουργίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Διασφάλισης Ποιότητας και του Εσωτερικού Ελέγχου, συνθέτουν ένα Πλαίσιο που έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας και την επίτευξη των στόχων της. Στην συνέχεια προτείνει την θέση και τις αρμοδιότητες του Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων να αναλάβει ο κ. Κερχουλάς Ευάγγελος και ως Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, να αναλάβει ο κ. Κούτρας Αθανάσιος .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει και διορίζει στην θέση του Υπευθύνου Διαχείρισης Κινδύνων τον κ. Κερχουλά Ευάγγελο και στην θέση του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, τον κ. Κούτρα Αθανάσιο.

Οι παραπάνω κύριοι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία και θα λειτουργούν ως Σύμβουλοι της Διοίκησης και ως συντονιστές της συνολικής διαδικασίας, υπό την άμεση επίβλεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

O Πρόεδρος: Κούτρας Δημήτριος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος: Συνατσάκης Γεώργιος

Τα Μέλη: Συνατσάκη Αλκυονη, Παπαδοπούλου Λύδια, Αδάμης Αντώνιος, Δροσανάκης Γεώργιος, Μακρυδάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιώργος Μελίδης νέος Financial Lines Manager της Howden

Εξάρχου (Intrakat): Πρέπει να γίνει ρεαλιστική συζήτηση μεταξύ κατασκευαστών και υπουργείου

Σταϊκούρας: Υπουργείο και κατασκευαστές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και των προϋπολογισμών

Πηγή: mononews.gr