Διορθώσεις λαθών στη φορολογική δήλωση χωρίς πρόστιμο

Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν θα έχουν τις επόμενες μέρες οι φορολογούμενοι διορθώνοντας με τον τρόπο αυτό το εκκαθαριστικό που έχουν λάβει.

Η φορολογική διοίκηση θα ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και για το φορολογικό έτος 2022 δίνοντας την δυνατότητα στους φορολογούμενους να διαγράψουν, να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου εφόσον υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου 2023 καθώς η παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύει και για τις τροποποιητικές. Παράλληλα δεν επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον το ποσό του φόρου δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ.

Τι μπορούν να αλλάξουν

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική φορολογική δήλωση, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Επί της ουσίας όσοι προσχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν συμπληρώνουν από την αρχή όλους τους κωδικούς. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τροποποιήσουν τα σημεία εκείνα που είναι λανθασμένα.

Για παράδειγμα εάν ξέχασε στην αρχική δήλωση να συμπληρώσει τους κωδικούς 049-050 των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα έχει τη δυνατότητα να τους συμπληρώσει στην τροποποιητική δήλωση αποφεύγοντας με την κίνηση αυτή την πληρωμή έξτρα φόρου. Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιήσει  στοιχεία που έχει συμπληρώσει στα έντυπα Ε2 ή και Ε3 θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές και μετά να κάνει τις διορθώσεις στο βασικό έντυπο της δήλωσης (στο Ε1).

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων  θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Όπως προαναφέρθηκε δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ. Επίσης,  δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος του φόρου

Πηγή: powergame.gr