Πέμπτη
07.07.2022

Δικαστική απόφαση – σταθμός για τα στεγαστικά δάνεια «balloon»

Τι προβλέπει η απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά για δανειολήπτη που ενώ είχε συμφωνήσει με την τράπεζα να πληρώνει για 15 χρόνια μόνον τους τόκους και το κεφάλαιο να εξοφληθεί σε μία δόση, κατόπιν σύναψης σύμβασης με ασφαλιστική εταιρεία, εντούτοις μετά την εκκαθάριση της τελευταίας κατήγγειλε το δάνειο

Μία απόφαση – σταθμό για εκατοντάδες δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια «balloon», εξέδωσε το Πρωτοδικείο Πειραιά, δικαιώνοντας δανειολήπτη που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αποτρέψει τον πλειστηριασμό της οικίας του.

«Η εν λόγω απόφαση αποτελεί ορόσημο και προπομπό για την επικείμενη διευθέτηση πανομοιότυπων υποθέσεων εκατοντάδων οφειλετών, οι οποίοι συνήψαν ομοειδείς δανειακές συμβάσεις, τύπου «balloon» και σήμερα ενάγονται για απαιτήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των 40 εκατ. ευρώ (πλέον τόκων και εξόδων)», τονίζει στο newmoney ο δικηγόρος, κ. Σωκράτης Παπαχατζής, το γραφείο του οποίου χειρίστηκε την επίμαχη υπόθεση, ενώ έχει αναλάβει να «τρέξει» και πλήθος άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων, για τις οποίες έχει ήδη επιτευχθεί αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1793/2022 απόφαση ο δανειολήπτης αιτήθηκε στην τράπεζα τη χορήγηση στεγαστικού δανείου διάρκειας 15 ετών, ποσού 60.000 ευρώ, για την αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιά. Σε βάρος της ενεγράφη πρώτη προσημείωση υποθήκης μέχρι το ποσό των 78.000 ευρώ. Ο οφειλέτης ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει κάθε μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια της 15ετίας το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων, ενώ το ποσό του κεφαλαίου θα εξοφλείτο ολοσχερώς σε μία δόση («δάνειο balloon»), κατόπιν σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης με την ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ Πρόνοια».

Επρόκειτο για μικτή ασφάλεια, με συμμετοχή στα κέρδη για αποπληρωμή στεγαστικού δανείου, χρονικής διάρκειας 15 ετών, αρχής γενομένης από 17/12/2002 έως 17/12/2017, για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ισόποσο αυτού του στεγαστικού δανείου (60.000 ευρώ) και με εξαμηνιαίο ασφάλιστρο, ύψους 1.907,05 ευρώ. Σύμφωνα δε, με ειδικό όρο της ασφαλιστικής σύμβασης, εφόσον το ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη στεγαστικού δανείου και επί σκοπώ εξόφλησης του κεφαλαίου αυτού. Κατά την πληρωμή της τελευταίας δόσης των τόκων η τράπεζα θα λάμβανε ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου από το ασφάλισμα.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο οφειλέτης «εξυπηρετούσε κανονικά και με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τόσο έναντι της τράπεζας, με την καταβολή κάθε μήνα του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού τον τόκων έως και την πλήρη εξόφλησή τους (σ.σ. τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2018), όσο και έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας, με την καταβολή των συμφωνηθέντων ασφαλίστρων έως και τον Σεπτέμβριο του 2009».

Στις 21 του ίδιου μήνα έλαβε χώρα οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας, η οποία και ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης. «Ο οφειλέτης, ενόψει της αντικειμενικής και μη οφειλόμενης σε δική του υπαιτιότητα αδυναμίας να καταβάλει τα ασφάλιστρα προσπάθησε πολλάκις να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα προς εξεύρεση λύσης, ουδεμία, όμως, απάντηση έλαβε, με την τράπεζα να συνεχίζει την είσπραξη τον τόκων», προσθέτει το δικαστήριο.

Στις 19 Μαρτίου 2019 η τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση, ζητώντας από τον δανειολήπτη να καταβάλει το ποσό των 65.525,25 ευρώ, διαφορετικά θα προχωρούσε σε πλειστηριασμό. «Από το γράμμα της ένδικης σύμβασης στεγαστικού δανείου αποδεικνύεται ότι το κεφάλαιο θα αποπληρωνόταν από το προϊόν του ασφαλίσματος, για το λόγο δε, αυτό ο οφειλέτης σύνηψε και την ασφαλιστική σύμβαση, επιβαρυνόμενος με την καταβολή ασφαλίστρων ανά εξάμηνο, τα οποία όντως κατέβαλε ανελλιπώς από την 17/12/2002 έως και την 3/9/2009, έχοντας καταβάλει το συνολικό ποσό των 28.119,97 ευρώ, ήτοι το ήμισυ σχεδόν του κεφαλαίου. Η δε, τράπεζα, ενώ δικαιούνταν να απαιτήσει από τον πιστούχο να αποπληρώσει το εναπομένον ποσό με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, εκείνη προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης, με συνέπεια το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, ο οποίος εμφάνισε την 19/3/2020 χρεωστικό υπόλοιπο, ύψους 63.535,25 ευρώ, αναλυόμενο σε 57.754,54 ευρώ για χρεωλύσια και δεδουλευμένους τόκους και σε 5.777,71 ευρώ για τόκους υπερημερίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Εν κατακλείδι, το δικαστήριο διατείνεται πως «η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας και η θέση της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση, σε συνδυασμό με τη μη ανάληψη του χαρτοφυλακίου της από άλλη ασφαλιστική εταιρεία είναι μεν, ουσιώδες πρόβλημα για την τράπεζα που ανάγεται, όμως, αμιγώς στις μεταξύ τους σχέσεις, το οποίο, ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επωμισθεί ο οφειλέτης που ουδόλως υποχρεούται να επιβαρυνθεί με την εκ νέου καταβολή των ήδη εντόκως καταβληθέντων χρηματικών ποσών».

Διαβάστε ακόμη

Power Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την αποζημίωση έως και 600 ευρώ

Οι αναλυτές «βλέπουν» νέες επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Τι συμβαίνει με τα ταξί: Τα καύσιμα – φωτιά, η έλλειψη οδηγών και οι αυξήσεις

Πηγή: newmoney.gr