Σάββατο
30.09.2023

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 1,85 εκατ. δολάρια

Η Diana Shipping Inc. της Σεμίραμις Παληού, γνωστοποίησε ότι, μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής που της ανήκει εξ ολοκλήρου, επέκτεινε τη σύμβαση χρονοναύλωσης με τη Reachy Shipping (SGP) Pte. Ltd., για ένα από τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου Ice Class Panamax, m/v Crystalia.

Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 11.250 δολάρια ανά ημέρα, μείον προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο τουλάχιστον έως τις 20 Φεβρουαρίου 2024 και για μέγιστο χρονικό διάστημα έως στις 20 Απριλίου 2024. Η νέα περίοδος ναύλωσης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Το «Crystalia» είναι ένα πλοίο ξηρού χύδην φορτίου 77.525 dwt Ice Class Panamax που κατασκευάστηκε το 2014.

Η απασχόληση της «Crystalia» αναμένεται να αποφέρει περίπου 1,85 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται σήμερα από 41 πλοία ξηρού χύδην φορτίου: 4 Newcastlemax, 10 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 7 Panamax και 9 Ultramax. Από σήμερα, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας είναι περίπου 4,7 εκατομμύρια dwt με σταθμισμένη μέση ηλικία τα 10,42 έτη.

Διαβάστε επίσης:

OceanPal (Σεμίραμις Παληού): Επενδύει σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών

Attica Group: «Φταίει ο καπετάνιος» για τη δολοφονία στο Blue Horizon – 10 ερωτήσεις και απαντήσεις από την εταιρεία

Ren Shengjun (CEXIM): Έχουμε στηρίξει δεκάδες Έλληνες πλοιοκτήτες στην παραγγελία περισσότερων από 100 πλοίων

Πηγή: mononews.gr