Δευτέρα
11.12.2023

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Είχε έσοδα 202,1 εκατ. δολαρίων στο 9μηνο- Έδωσε μερίσματα 130 εκατ. δολαρίων σε 24 μήνες

Η Diana Shipping Inc., της Σεμίραμις Παληού, γνωστοποίησε καθαρό εισόδημα 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους 5,9 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είναι 0,06 δολάρια, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,39 δολάρια στο το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, το καθαρό εισόδημα ήταν 31,7 εκατομμύρια δολάρια και το καθαρό εισόδημα που αποδόθηκε στους κοινούς μετόχους ήταν 30,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η Σεμίραμις Παληού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο, καθώς και 9μηνο για την εταιρεία μας. Η ακλόνητη δέσμευσή μας στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Απόδειξη αυτής της επιτυχίας είναι η συνεχής διανομή μερισμάτων από τον Νοέμβριο του 2021. Από τότε, ανταμείψαμε τους μετόχους μας με μέρισμα 1,45 δολάρια ανά μετοχή, ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Επιπλέον, οι μέτοχοί μας έχουν λάβει μερίσματα σε είδος με τη μορφή νέων κοινών μετοχών της Diana Shipping Inc., καθώς και κοινών και προνομιούχων μετοχών της OceanPal Inc.. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι και δεσμευμένοι στην παροχή μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους».

Τα έσοδα από τις ναυλώσεις ήταν 62,1 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με 73,8 εκατομμύρια δολάρια για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Η μείωση των εσόδων από ναύλωση χρόνου, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφειλόταν στη μείωση των μέσων τιμών ναύλωσης. Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξημένες ημέρες ιδιοκτησίας που προέκυψαν από τις εξαγορές πλοίων.

Τα καθαρά έσοδα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε 40,5 εκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους ανήλθαν σε 36,1 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό συγκρίνεται με καθαρό εισόδημα 93,4 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους 89,1 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ίδια περίοδο του 2022.

Τα έσοδα από τις ναυλώσεις για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ήταν 202,1 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 214,3 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,36 δολάρια, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 1,15 δολάρια στο εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Η εταιρεία έχει δηλώσει μέρισμα επί των κοινών μετοχών της με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, στο ποσό των 0,15 ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί σε μετοχές της κοινής μετοχής της εταιρείας στις 4 Δεκεμβρίου, σε όλους τους μετόχους της 27ης Νοεμβρίου 2023. Η εταιρεία έχει σε κυκλοφορία 108.233.948 κοινές μετοχές.

Διαβάστε επίσης

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 4,49 εκατ. δολάρια

Λωρίδας της Γάζας: Υπό τον έλεγχο των Ισραηλινών το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Ανέπτυξαν μπουλντόζες στις εγκαταστάσεις του

Motor Oil: Μόνο με κρατική χρηματοδότηση ξεκινάμε το FSRU της Διώρυγα Gas

Πηγή: mononews.gr