Παρασκευή
20.05.2022

«Δεμένα» με ακίνητα οκτώ στα 10 τιτλοποιημένα δάνεια – Ρυθμίσεις και πλειστηριασμοί οι βασικοί τρόποι είσπραξης

Από το σύνολο των τιτλοποιηθέντων δανείων (καταγγελμένων και μη) 44% ήταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την πώλησή τους – Σε ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ύψους 177 εκατ. ευρώ, προχώρησαν οι servicers για λογαριασμό των τραπεζών

Εξασφαλισμένα με ακίνητο είναι οκτώ στα 10 δάνεια (80,2%) που τιτλοποιήθηκαν – είτε εντός είτε εκτός «Ηρακλή» – με ποσοστό 60,8% των επίμαχων εξασφαλίσεων να αφορά σε πρώτη προσημείωση.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το 61,7% των εξασφαλίσεων είναι οικιστικά ακίνητα, ενώ το 17,3% αντιπροσωπεύει επιχειρηματικά ακίνητα και λιγότερο λοιπά ακίνητα. «Οι τιτλοποιήσεις έχουν αναδειχθεί σε καθοριστικό εργαλείο, στο πλαίσιο των προσπαθειών των τραπεζών για την εξυγίανση των ισολογισμών τους.

Ωστόσο, σημαντική παράμετρος στην αποτελεσματική λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων αναδεικνύεται και αποτελεί και για τις τιτλοποιήσεις η δυνατότητα των εταιριών διαχείρισης ανοιγμάτων από δάνεια και πιστώσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα εν λόγω δάνεια και προκειμένου για τους ‘μη βιώσιμους’ πελάτες να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις αδρανείς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ για τους ‘βιώσιμους πελάτες’, να προσφέρουν μία αποτελεσματική λύση αναδιάρθρωσης των δανείων τους», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την ΤτΕ, βάσει των αρχικών εκτιμήσεων κατά την υποβολή των επιχειρηματικών πλάνων, προβλέπεται ότι από τα ανοίγματα που τιτλοποιήθηκαν θα εισπραχθεί κατά μέσο όρο το 72,7% των αρχικών ανοιγμάτων. Το εν λόγω ποσοστό είσπραξης διαμορφώνεται με βάση τις προγραμματισμένες στρατηγικές για τη διαχείριση των ανοιγμάτων, με ποσοστό 58,6% να προέρχεται από τη διενέργεια ρυθμίσεων, 35,6% από εισπράξεις που προέρχονται από ρευστοποιήσεις και την εύρεση συναινετικής λύσης και τέλος 5,5% από τις απλές εισπράξεις.

«Οι αποπληρωμές και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι εταιρίες για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν σημαντικά από 1,1 δισ. ευρώ με στοιχεία Ιουνίου 2021 σε 2,1 δισ. ευρώ με στοιχεία Δεκεμβρίου 2021, περιλαμβανομένων των μη λογιστικοποιημένων τόκων. Σημειώνεται ότι οι αποπληρωμές ανοιγμάτων και οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων που διενεργήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2021 ανέρχονται σε 887 εκατ. ευρώ και 102 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (έναντι 989 εκατ. ευρώ και 75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, το πρώτο εξάμηνο του 2021)», αναφέρει η ΤτΕ.

Η «χαρτογράφηση» των τιτλοποιήσεων

Τη διαπίστωση πως η συμμετοχή στην εφαρμογή του προγράμματος «Ηρακλή» διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα κάνει η ΤτΕ, υπογραμμίζοντας πως από το σύνολο των τιτλοποιήσεων, συνολικού ποσού 49,5 δισ. ευρώ, το 37,7% έχει υπαχθεί στο επίμαχο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου οι τίτλοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior tranche) διακρατούνται αποκλειστικά από τις τράπεζες.

Tο σύνολο των χορηγηθεισών εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 18,6 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς το τέλος του 2021. «Συνολικά οι διενεργηθείσες τιτλοποιήσεις των τραπεζών περιλαμβάνουν σε ποσοστό 62,6% καταγγελμένα δάνεια και 37,4% μη καταγγελμένα. Από το σύνολο των τιτλοποιηθέντων δανείων (καταγγελμένων και μη) 44% ήταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την πώλησή τους», τονίζεται.

Όσον αφορά στη σύνθεση των τιτλοποιήσεων ανά κατηγορία δανείων, κυριαρχούν τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, με ποσοστά 41,8% και 45,3% αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι τα επιχειρηματικά δάνεια κατά ποσοστό 70,1% αφορούν σε δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις με ποσοστό 12,8%. «Συνδυάζοντας τις τιτλοποιήσεις με την εφαρμογή του προγράμματος ‘Ηρακλής’ οι τράπεζες έχουν επιτύχει σημαντική μείωση των ΜΕΔ και αναμένεται, μέχρι το τέλος του 2022, να επιτευχθεί μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος.

Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι οι τιτλοποιήσεις έχουν αποτελέσει βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης του αποθέματος ΜΕΔ. Ωστόσο, η μεταφορά των ΜΕΔ εκτός των ισολογισμών τους δεν σηματοδοτεί και την ταυτόχρονη διαγραφή τους από το τραπεζικό σύστημα. Τα ΜΕΔ συνεχίζουν να υφίστανται και η αποτελεσματική διαχείριση τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ και την οριστική εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους», καταλήγει η ΤτΕ.

Διαβάστε ακόμα:

Ενεργειακή κρίση: Το ρωσικό προϊόν που απειλεί να βάλει νέα… φωτιά στην τιμή της βενζίνης

Λάκης Γαβαλάς: Άλλαξε χέρια το mega συγκρότημα στην Κάντζα (pics)

Goldman Sachs: Επενδυτές, εμπιστευτείτε την… Μπιγιονσέ!

Πηγή: newmoney.gr