ΔΕΗ: Στο 2,51% αυξήθηκε το ποσοστό ιδίων μετοχών

Γιώργος Στάσσης

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 27.04.2023 μέχρι και 03.05.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 122.360 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.607.938μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,5152 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Διαβάστε επίσης:
ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος: Κόντρα στον άνεμο!
Πηγή: mononews.gr