Πέμπτη
01.06.2023

ΔΕΗ χωρίς πολιτικό κίνδυνο: Τρεις καταλύτες οδηγούν στην άνοδο στην τιμή της – Αυξημένα περιθώρια, Ρουμανία και πράσινα EBITDA

Η επιστροφή στην κανονικότητα μετά την απομάκρυνση του πολιτικού κινδύνου, δίνει το πράσινο φως να αποτιμηθεί η ΔΕΗ στην αξία της, με βάση την προοπτική που δημιουργεί η βελτίωση της κερδοφορίας της, η εξαγορά στη Ρουμανία και η μεγαλύτερη συμμετοχή των πράσινων EBITDA στη συνολική κερδοφορία της.

Οι τρεις αυτοί καταλύτες δημιουργούν πολλαπλάσια αποτίμηση στη ΔΕΗ, καθώς εξαλείφθηκε μετά το αποτέλεσμα των εκλογών κάθε κίνδυνος να παρεκκλίνει από την επιχειρηματική στρατηγική που έχει ανακοινώσει και υλοποιεί η διοίκησή της.

Με δεδομένο για φέτος την επίσημη πρόβλεψη για επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 1,2 δισ. ευρώ,  και με ένα πολλαπλασιαστή 5  που αφορά μόνο συμβατικές μονάδες παραγωγής (λιγνίτης, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) η αποτίμησή της διαμορφώνεται στα 6 δισ. ευρώ όταν η επιχειρηματική αξία της εταιρείας (καθαρά δάνεια 31/12/2022 1,3 δισ. συν κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. σήμερα) είναι 4,8 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η αυξανόμενη συμμετοχή των  ΑΠΕ στα παραγόμενα EBITDA, που έχουν τουλάχιστον διπλάσιο πολλαπλασιαστή και η πρόσφατη εξαγορά στη Ρουμανία δημιουργεί νέα δεδομένα.

Αυξάνονται τα πράσινα EBITDA

Η αποτίμηση της ΔΕΗ αυξάνεται από τη συστηματική επέκταση στις ΑΠΕ στην Ελλάδα με έργα περίπου 600MW είτε σε λειτουργία είτε κατασκευασμένα και με στόχο να προσεγγίσει το 1GW περίπου μέχρι το τέλος του 2023.

Επόμενος στόχος είναι το εγκατεστημένο «πράσινο» ενεργειακό δυναμικό να φτάσει τα 1500MW στις αρχές του 2024 με στόχο το 25% της παραγωγής της να έρχεται από ΑΠΕ με ανάλογα ενισχυμένη συνεισφορά στα EBITDA.

Στον στόχο της γρήγορης ενίσχυσης των πράσινων EBITDA που αυξάνουν την αποτίμησή της εταιρείας, συμβάλλει και η εξαγορά της Enel Ρουμανίας (498 ΜW αιολικά και 36 MW φωτοβολταϊκά).  Το 26% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ έως το 2024 και το 35% έως το 2025 θα προέρχονται από ΑΠΕ  και αυτό θα αντιστοιχεί, σύμφωνα με αναλυτές, σε ένα εκτιμώμενο EBITDA 660 εκατ. ευρώ και 737 εκατ. ευρώ το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Και μόνο τα νούμερα αυτά εκτινάσσουν την αποτίμηση της ΔΕΗ σε πολλαπλάσια από τα σημερινά επίπεδα.

Η εξαγορά στη Ρουμανία

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο του 2023 και αμέσως μετά η διοίκηση θα παρουσιάσει  το επικαιροποιημένο  συνολικό Στρατηγικό Σχέδιο στην επενδυτική κοινότητα, που θα αναδεικνύει τις συνέργειες και τις υπεραξίες που δημιουργεί η εξαγορά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την S&P μόλις ενσωματωθούν, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρουμανίας θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου της ΔΕΗ. Η έκθεση στη Ρουμανία φέρνει ευκαιρίες ανάπτυξης στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με εγκατεστημένη βάση ενεργητικού περίπου 500 MW και χαρτοφυλάκιο έργων 5GW ενώ τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία όπως το δίκτυο προμήθειας και διανομής ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις βασικές δραστηριότητες της ΔΕΗ στην Ελλάδα και ενισχύουν την ολοκληρωμένη θέση της στην αγορά ενέργειας.

Με την ενοποίηση των δικτύων παροχής ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Enel Romania, το μέγεθος του ομίλου της ΔΕΗ θα αυξηθεί ουσιαστικά με αύξηση περίπου 35% στα EBITDA σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023 ανέφερε η S&P. Ταυτόχρονα η ΔΕΗ πετυχαίνει  διαφοροποίηση δραστηριοποιούμενη σε μια διαφορετική αγορά με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης κάτι που χαρακτήριζε θετικό για το προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου της εταιρείας.

Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από το 2024

Πέρα όμως από τη στρατηγική αύξησης της συμμετοχής των πράσινων EBITDA στα συνολικά, στρατηγική της εταιρείας είναι να αυξήσει συνολικά τα περιθώρια κέρδους της. Πολλά συμβόλαια υψηλής τάσης της εταιρείας λήγουν εντός του 2023,  συμβάσεις που μέχρι πρότινος αντιπροσώπευαν το 17%-22% των συνολικών πωλήσεων της ΔΕΗ και με δεδομένο ότι είχαν σταθερές τιμές (σημαντικά χαμηλότερες από 100 ευρώ/MWh), ασκούσαν μεγάλη πίεση στην κερδοφορία. Η μετατόπιση από τους πελάτες υψηλής τάσης στους πελάτες χαμηλής τάσης θα αυξήσει από το 2024 τα περιθώρια κερδοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Motor Oil: Το «δόγμα» του Βαρδή Βαρδινογιάννη και η θεαματική αύξηση κατά 16,3% στις περσινές αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία

Πηγή: mononews.gr