Πέμπτη
07.07.2022

ΔΕΗ: Απόκτησε επιπλέον 145.000 ίδιες μετοχές έναντι 780.550 ευρώ

Την απόκτηση επιπλέον 145.000 ίδιων μετοχών, με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 5,3831 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 780.550 εύρω ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Πλέον η ΔΕΗ κατέχει 996.238 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2608% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η ΔΕΗ είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση την προηγούμενη Παρασκευή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος προγράμματος απόκτησης μετοχών εκδόσεως της, στις 14.06.,2022 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 145.000 ίδιες μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης € 5,3831 ανά μετοχή, συνολικής αξίας € 780.550.

Οι αγορές αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕY.

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η ΔΕΗ κατέχει 996.238 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2608% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Πηγή: mononews.gr