ΔΕΔΔΗΕ: Μεγάλες προσδοκίες για το τίμημα φέρνουν οι δεσμευτικές των 4 funds

Μεγάλα τιμήματα αναμένονται από τους 4 υποψηφίους επενδυτές που συμμετείχαν μέχρι την τελευταία φάση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του 49% του  ΔΕΔΔΗΕ  καθώς ανεβαίνει το θερμόμετρο του ανταγωνισμού.
Χθες, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, υποβλήθηκαν 4 δεσμευτικές προσφορές. Ειδικότερα κατέθεσαν φακέλους (με αλφαβητική σειρά)  οι παρακάτω υποψήφιοι επενδυτέςCVC Capital Partners Group, First Sentier Investors Group, KKR Group, και Macquarie Group.

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναμένεται στο τέλος της επόμενης εβδομάδας μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων και των τεχνικών φακέλων των υποβληθεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε.

Αφού ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές θα συνεδριάσει το ΔΣ της ΔΕΗ για να αποφασίσει και να ανακηρύξει τον πλειοδότη και θα  συγκληθεί έκτακτη ΓΣ των μετόχων της ΔΕΗ, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει την πώληση.

Στόχος είναι μέχρι το τέλους του έτους η μερική αποκρατικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ να έχει ολοκληρωθεί.

Όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, το 50% των εσόδων από το ΔΕΔΔΗΕ θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή δανεισμού της ΔΕΗ. Η διοίκηση της ΔΕΗ φέρεται να έχει θέσει ως ελάχιστο αποδεκτό τίμημα το 1,5 δις. ευρώ, με δεδομένο ότι η λογιστική αξία της θυγατρικής της υπολογίζεται στα 3 δις. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ρυθμιζόμενο ετήσιο έσοδο για την περίοδο 2021 – 2024 ξεκινά από τα 771 εκατ. ευρώ και φτάνει στα 798 εκατ. ευρώ το 2024. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δούμε και τιμήματα στα 1,7-1,8 δισ. ευρώ.

Όμως, όπως έχει δηλώσει η διοίκηση της ΔΕΗ, αν τα τιμήματα δεν είναι ικανοποιητικά, πολύ απλά δεν θα υπάρξει deal. Διαφορετικά, αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, η ΔΕΗ, μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 2,3 δισ ευρώ, θα βρεθεί με μια θυγατρική που αξίζει 140% υψηλότερα, δηλαδή 3,5 δισ ευρώ.

Τι σημαίνει για τη ΔΕΗ

Η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ, και εξυπηρετεί δύο στόχους: τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου ανάπτυξης ΑΠΕ  και τη μείωση του δανεισμού της επιχείρησης και του  δείκτη χρέους/ λειτουργικών κερδών, βοηθώντας  στην απομόχλευση του ισολογισμού της.Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει θέσει ως στόχο τη σταθεροποίηση του δείκτη χρέους/EBITDA κάτω από τα επίπεδα του 3,3, προκειμένου να αυξηθούν οι ελεύθερες ταμειακές ροές, γεγονός που θα επιτρέψει και την επανεξέταση της μερισματικής πολιτικής μετά από χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Πηγή: mononews.gr