Παρασκευή
02.12.2022

Δαβέρος – HELLENiQ ENERGY: H ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών

Προτάσεις προσαρμογής στα νέα φορολογικά δεδομένα κατέθεσε ο ανώτερος Διευθυντής Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, Παναγιώτης Δαβέρος, παρέστη ως ομιλητής στο 2ο Law Forum on Taxation, όπου ανέπτυξε τις σημαντικότερες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο εντός του 2022, καταθέτοντας ταυτόχρονα προτάσεις ομαλής μετάβασης, προσαρμογής και αξιοποίησής τους.

Ο Παναγιώτης Δαβέρος στην ομιλία του, με θέμα «Προτάσεις προσαρμογής στα νέα φορολογικά δεδομένα», εστίασε στη νέα δυνατότητα ρύθμισης των ενδοομιλικών συναλλαγών, όταν μετά από έλεγχο προκύπτει transfer pricing adjustment (προσαρμογή κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές). Υπογράμμισε τις επιπτώσεις της πρόσφατης επαναφοράς του χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις, επισημαίνοντας την άμεση ανάγκη αποσαφήνισης του πλαισίου της «χωρικότητας» για την αποφυγή αμφισβητήσεων και τη συσσώρευση νέων αντίστοιχων επίδικων υποθέσεων.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τη νέα διάταξη περί έκπτωσης δαπανών για την απόκτηση συμμετοχών και τη θετική διάσταση για την ανάπτυξη της αγοράς και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, προτείνοντας αντίστοιχη προσαρμογή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον δε, ανέλυσε την ολοένα συχνότερη πλέον αξιολόγηση συναλλαγών υπό το πρίσμα της φοροαποφυγής, που δημιουργεί νέα δεδομένα στην εξέτασή τους, βάσει της πραγματικής εμπορικής και λειτουργικής τους διάστασης.

Κλείνοντας, στο πλαίσιο της σταδιακής ένταξης της ομιλικής διάστασης σε θέματα φορολογίας, συμπλήρωσε την ανάλυσή του με την πρόταση υιοθέτησης διαδικασίας συμψηφισμού ζημιών (tax loss relief) μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων σε επίπεδο Ομίλου, ως επιπλέον κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων.

Πηγή: powergame.gr