Σάββατο
28.01.2023

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Τι να προσέξετε

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από όσους είναι παντρεμένοι ή έχουν σύμφωνο συμβίωσης.

Ειδικότερα, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν καταθέσει την αίτηση στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι έγγαμοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν αν επιθυμούν να υποβάλουν κοινή δήλωση, αρκεί να το έχουν δηλώσει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. τους, όπου και ορίζουν τον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Πηγή: powergame.gr