Πέμπτη
29.09.2022

Cepal: Διευκόλυνση έως και τρεις μισθούς στο προσωπικό – Τι προβλέπει η νέα σύμβαση εργασίας

Χρηματική διευκόλυνση έως και τρεις μισθούς στο προσωπικό που αντιμετωπίζει σοβαρούς οικογενειακούς λόγους προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) που υπογράφηκε μεταξύ της Cepal και του Συλλόγου εργαζομένων.

Ειδικότερα, το επίμαχο ποσό δίδεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση έκτακτων και σοβαρών οικογενειακών ή προσωπικών αναγκών και είναι άτοκο. «Η αποπληρωμή του ποσού της χρηματικής διευκόλυνσης θα γίνεται τμηματικά έως και 12 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις.

Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα της πρόωρης εξόφλησης του ως άνω ποσού πριν τη λήξη του. Πέραν των τυχόν τόκων υπερηµερίας σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής του τα τυχόν τέλη και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον εργαζόμενο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στη σύμβαση που έχει διετή διάρκεια, με αναδρομική ισχύ από την 1η Γενάρη του 2022 και αφορά όλους τους εργαζόμενους που συνδέονται µε την εταιρεία µε σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε µορφής (αορίστου ἡ ορισμένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης κ.λπ.) και ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, προβλέπονται και τα εξής:

• Ο χρόνος εργασίας όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων συμφωνείται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε 5 ημέρες την εβδομάδα, ως εξής: 08.00 – 16.00 ή 09.00 – 17.00.

Γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας δικαιούνται βρεφονηπιακού επιδόματος, το οποίο για κάθε παιδί ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 320 ευρώ, σε περίπτωση που το παιδί είναι εγγεγραμμένο σε βρεφονηπιακό σταθµό, καθώς και νηπιαγωγείο.

Γονείς παιδιών µε (διανοητική, σωματική ή ψυχολογική) αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα 1.300 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω παροχής είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης από αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης, θα λαμβάνει την συγκεκριμένη παροχή µόνο ο ένας γονέας.

• Συµφωνείται: (α) µείωση του ωραρίου κατά µία ώρα την ημέρα, χωρίς µείωση αποδοχών τους και (β) τοποθέτηση σε χώρο ή περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας τους, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες της εταιρείας το επιτρέπουν, για τους εργαζόμενους: µε πνευματική, ψυχική, σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή που έχουν παιδιά µε πνευματική, ψυχική ἡ σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή που έχουν σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.

Προστασία Απασχόλησης. Τα µέλη επιβεβαιώνουν τη βούληση τους να προστατεύσουν την απασχόληση στην εταιρεία. Ο εργοδότης λαμβάνει εύλογα κατά τις περιστάσεις µέτρα, προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

«Όλοι όσοι εργαζόμαστε στη Cepal Hellas γνωρίζουμε ότι εξαιτίας των συγχωνεύσεων δημιουργήθηκε ένα ακανόνιστο περιβάλλον, με διακρίσεις, διαφορετικές παροχές και διαφορετικές εργασιακές ρυθμίσεις», σημειώνει ο Σύλλογος και προσθέτει:

«Ήταν, λοιπόν, μονόδρομος για εμάς να θέσουμε τις βάσεις για μία λειτουργία ενός ενιαίου σχήματος, με στόχο εντός της διετίας να έχουν ρυθμιστεί σε ενιαία βάση μεγάλα ζητήματα όπως η διασφάλιση του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού στο ποσό των 320 ευρώ (σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό της αγοράς) και επέκταση του σε πάνω από 200 συναδέλφους που δεν το ελάμβαναν.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παροχών, με ευθύνη της διοίκησης, η χορήγηση κάρτας Ticket Restaurant θα επεκταθεί σε όλους τους εργαζόμενους, με προσαύξηση του μηνιαίου ποσού στα 60 ευρώ και καταβολή από 1.10.2022, με αναδρομική ισχύ από 1.9.2022. Αυτής της παροχής εξαιρούνται ανώτατα στελέχη της εταιρείας».

Διαβάστε ακόμη:

Morgan Stanley: Τι θα συμβεί αν μηδενιστούν οι ροές του Nordstream 1

Μύκονος: Το σφυρί για ακίνητο-«φιλέτο» στη Χώρα και ο πρίγκιπας (pics)

ΔΕΠΑ Υποδομών: Άνοιξε ο δρόμος για την οριστική πώληση στην ITALGAS

Πηγή: newmoney.gr