Axia: Τι ειπώθηκε στο Λονδίνο από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα αναφορικά με τη διανομή του μερίσματος και την αποεπένδυση του ΤΧΣ – Σύσταση «αγορά» και τιμή – στόχος στα 5,50 ευρώ ανά μετοχή

Η Axia Ventures φιλοξένησε τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα για συναντήσεις με επενδυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2021.

Υπήρξε, σύμφωνα με σχετικό report, μεγάλο ενδιαφέρον για τις πιθανές επιπτώσεις του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος και των υψηλότερων ρυθμών πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ, προς το παρόν, αναμένεται επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ (σε περίπου 3% από περίπου 4,5%), αλλά αυτό εξακολουθεί να επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ενώ η δυναμική των δανείων θα μπορούσε να αλλάξει, τα δυνητικά χαμηλότερα επιτόκια για δάνεια από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από μια πιθανή αύξηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και την απουσία εκδόσεων ομολόγων όπως το 2021.

Επιπλέον, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι πρόσφατες τάσεις και ενδείξεις για την ποιότητα του ενεργητικού παραμένουν ευνοϊκές.

Η τελική απόφαση για τη διανομή μερίσματος (πρόταση της ΕΤΕ και έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές) αναμένεται σε περίπου ένα έτος από σήμερα. Για το φλέγον ζήτημα με τις μετοχές του ΤΧΣ, θέμα για το οποίο οι επενδυτές ενδιαφέρονται να κατανοήσουν περισσότερα, η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι ο νόμος αναμένεται να ψηφιστεί τον Απρίλιο, κάτι που αποτελεί το πρώτο βήμα προς την εκποίηση του 40% της συμμετοχής στην ΕΤΕ.

Σημειώνουμε ότι, με βάση τους στόχους της διοίκησης για το 2024, η NBG διαπραγματεύεται με δείκτη 4,8x σε όρους κερδών και 0,48x ενσώματα ίδια κεφάλαια. Η σύσταση είναι «αγορά» και η τιμή στόχος στα 5,50 ευρώ ανά μετοχή.

Μακροοικονομικές τάσεις και περιβάλλον δανεισμού

Σε όλες τις συναντήσεις, οι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν για το πώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού θα επηρεάσουν την Ελλάδα. Προς το παρόν, η διοίκηση αναφέρθηκε στην πιθανή επιβράδυνση του ΑΕΠ κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα στο 3% περίπου, τονίζοντας ότι αυτή θα εξακολουθεί να είναι μια υγιής ανάπτυξη και δεν θα πρέπει να προκαλέσει εξελίξεις “τύπου ύφεσης”. Η καθαρή αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5 δισ. ευρώ εξακολουθεί να παραμένει ως στόχος για το 2022-2024.

Η δυναμική της ποιότητας του ενεργητικού είναι ευνοϊκή. Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς πώς το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον θα επηρεάσει ενδεχομένως την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, η διοίκηση της ΕΤΕ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Αν και είναι νωρίς για μια ορθή αξιολόγηση (δεδομένου ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία ξεκίνησε πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα συνεχίζει να έχει πτωτική τάση, η δυναμική των τιμών των ακινήτων είναι σταθερή (υψηλές μονοψήφιες αυξήσεις σε ετήσια βάση) και οι ενέργειες της κυβέρνησης, όπως η αύξηση των βασικών μισθών (έως και 8% στο 5μηνο22) σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ενέργειας (συνολική κρατική στήριξη περίπου 5 δισ. ευρώ), είναι πιθανό να περιορίσουν τη δημιουργία δανείων σε καθυστέρηση.

Η ΕΤΕ εξακολουθεί να στοχεύει σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τάξης του 6% το 2022, με το απόθεμα να μειώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ περίπου και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τάξης του 3% το 2024. Τα NPEs στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ τον Δεκ-21 (δείκτης 6,9%) με ταμειακή κάλυψη 78%.

Κεφάλαια, εκδόσεις ομολόγων και διανομή μερίσματος

Οι εκδόσεις ομολόγων μεταφέρθηκαν σε δεύτερη μοίρα, εξηγεί ή Axia. Οι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν να κατανοήσουν περισσότερα για τα σχέδια του ομίλου σχετικά με τη διανομή κεφαλαίου. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι ο διάλογος με τη ρυθμιστική αρχή έχει ξεκινήσει και ότι ο δείκτης διανομής 20% είναι στα χαρτιά ως σημείο εκκίνησης. Η τελική έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή και η πρόταση της διοίκησης της ETE προς το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται to Μάρτιο-Απρίλιο του 2023. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης διανομής 20% επί των εκτιμώμενων κερδών του 2022 μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση 3%, υπολογίζει η Axia.

Σε μια ξεχωριστή σημείωση, και σύμφωνα με τις άλλες συστημικές τράπεζες, η ETE θα παρακολουθεί την αγορά για μελλοντικές εκδόσεις για την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις – – MREL. Αν και δεν υπάρχει βιασύνη για τις εκδόσεις (περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως ανά τράπεζα), οι συστημικές τράπεζες αφήνουν τις προγραμματισμένες για το 2022 για το τέλος του έτους. Επιπλέον, η επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα το 2023 θα οδηγήσει επίσης σε χαμηλότερο κόστος έκδοσης στο μέλλον.

Ως εκ τούτου, η ΕΤΕ δεν είναι πιθανό να εκδώσει κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης AT1 βραχυπρόθεσμα, δεδομένου του υψηλού επιπέδου κεφαλαίων της και του τρέχοντος υψηλότερου κόστους των εκδόσεων AT1. Pro-forma για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής (που έχει ήδη ολοκληρωθεί) και τη συναλλαγή EVO, ο δείκτης CET1 και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων της ΕΤΕ διαμορφώθηκαν σε περίπου 18% και περίπου 19%, αντίστοιχα.

Καμία αλλαγή στις μακροπρόθεσμες τάσεις των αποτελεσμάτων

Η ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) της ΕΤΕ στην αύξηση των επιτοκίων είναι 70 εκατ. ευρώ για τις πρώτες 50 μ.β. (-50 μ.β. έως μηδέν) και 100 εκατ. ευρώ από μηδέν έως +50 μ.β. (NII 2021 1,2 δισ. ευρώ). Η διοίκηση υπενθύμισε στους επενδυτές ότι το τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο θεωρεί ένα πιο συντηρητικό περιβάλλον επιτοκίων, αφήνοντας περιθώριο για πιθανές θετικές εκπλήξεις στα NII.

Επιπλέον, οι αμοιβές και προμήθειες του ομίλου εξακολουθούν να αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό 10% ετησίως και να προέρχονται κυρίως από τις αμοιβές που σχετίζονται με τα κεφάλαια υπό διαχείριση και τις δραστηριότητες στο bankancassurance [εξαιρετικά χαμηλή διείσδυση στην Ελλάδα (περίπου 2% του ΑΕΠ) έναντι άλλων αναπτυγμένων αγορών (περίπου 10%)].

Επιπλέον, η διοίκηση ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της αναμενόμενης αύξησης των αμοιβών εξαρτάται αποκλειστικά από τις εσωτερικές προσπάθειες της ETE (δηλαδή δεν εξαρτάται από την αγορά). Οι στόχοι κερδοφορίας για φέτος είναι 490 εκατ. ευρώ (περίπου 9% RoTE) παραμένουν προς το παρόν σε ισχύ.

Τέλος, η Axia αναμένει ότι ο νόμος για το ΤΧΣ θα ψηφιστεί και θα εγκριθεί εντός του Απριλίου, γεγονός που θα λειτουργήσει ως το πρώτο βήμα προς την αποεπένδυση του φορέα στην ΕΤΕ και τις άλλες συστημικές τράπεζες και θα αποτελέσει αποτελεί θετική εξέλιξη για την ΕΤΕ και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Διαβάστε ακόμα:

ΕΕ και ΗΠΑ ανακοινώνουν τον 5ο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Τι περιλαμβάνει

Τα 10 ηχηρά «σφυριά» που χτυπάνε σήμερα – Βίλες στην Εκάλη, εργοστάσια και ξενοδοχεία (pics)

Αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων: Mε αναδρομική ισχύ η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη – Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Πηγή: newmoney.gr