Δευτέρα
27.05.2024

Attica Group: Πόσα θα μείνουν από τα 41 (33 +8) επιβατηγά πλοία μετά την απορρόφηση της ΑΝΕΚ; Ωφελούμενες σε πλοία και σε γραμμές Seajets και Minoan Lines

Οι παράγοντες της ακτοπλοΐας στην Ακτή Μιαούλη είναι πεπεισμένοι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εγκρίνει την απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Group.

Ωστόσο, οι ναυτιλιακοί παράγοντες της Ακτής Μιαούλη, είναι σίγουροι ότι θα υποχρεώσει τις δύο εταιρείες να παραχωρήσουν συμβατικά και ταχύπλοα πλοία σε ανταγωνίστριες εταιρείες αφενός και αφετέρου θα θέσει περιορισμούς σε ορισμένες εσωτερικές γραμμές ως προς τον αριθμό των πλοίων που θα δρομολογεί η Attica Group με την νέα ενισχυμένη δομή της.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που αναμένονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι η πώληση ενός Super Fast, τουλάχιστον δύο ταχυπλόων και ενδεχομένως και ακόμη δύο συμβατικών επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων σε ανταγωνίστριες εταιρείες.

Οι εταιρείες που θα ωφεληθούν από την αναμενόμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα είναι οι Μινωϊκές Γραμμές που ανήκει στον όμιλο του Εμανουέλε Γκριμάλντι, η Seajets του Μάριου Ηλιόπουλου και ενδεχομένως και οι εταιρείες Golden Star, των αδελφών Δημήτρη και Γιώργου Στεφάνου και η Fast Ferries, του Παναγιώτη και Γιάννη Παναγιωτάκη.

Επίσης, εκτιμάται ότι θα τεθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού περιορισμοί ανάπτυξης σε ορισμένες γραμμές για μια τριετία ή ακόμη και μια πενταετία, αλλά και θα δεσμεύει την Attica Group στη δρομολόγηση μόνο ενός πλοίου σε εσωτερικές θαλάσσιες γραμμές, όπως είναι η γραμμή Πειραιάς – Χανιά, που σήμερα εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικότητα η Κοινοπραξία ΑΝΕΚ – Attica Group.

Σήμερα, η Attica Group, διευθύνει τρεις θυγατρικές ακτοπλοϊκές εταιρείες: Superfast, Blue Star και Hellenic Seaways, οι οποίες διαχειρίζονται συνολικά 33 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία και ταχύπλοα. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της νέας εταιρείας, μετά την απορρόφηση της ΑΝΕΚ, θα υπερβαίνουν τα 700 εκατ. ευρώ, που είναι το άθροισμα των εσόδων των δύο εταιρειών.

Τι έγινε με την εξαγορά της Hellenic Seaways

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προφανώς, θα αξιοποιήσει την εμπειρία της από την προηγούμενη απόφαση της για την εξαγορά της Hellenic Seaways από την Attica Group. Να υπενθυμίσουμε ότι η σχετική απόφαση υποχρέωνε την Attica Group να πουλήσει στις Μινωϊκές Γραμμές δύο πλοία: Το Superfast XII και Highspeed 7. Το πρώτο ήταν δρομολογημένο στις γραμμές της Αδριατικής και το δεύτερο συνέδεε το λιμάνι του Ηρακλείου με τη Σαντορίνη, την Ίο και την Μύκονο.

Επίσης, υποχρέωσε την Attica Group στη «διατήρηση της συχνότητας των δρομολογίων και του ύψους των ναύλων στα υφιστάμενα επίπεδα».

Αναλυτικότερα, η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που δέσμευε την Attica Group:

Πρώτον: Εφόσον δραστηριοποιηθούν τρίτοι – ανταγωνιστές στα ακόλουθα δρομολόγια, η ίδια θα σταματήσει να εκτελεί τα δρομολόγια που εξυπηρετούνται (i) με ταχύπλοα πλοία, στις γραμμές: (α) Αττική – Σύρος / Σύρος – Αττική, (β) Αττική – Ίος – Θήρα/ Θήρα – Ίος – Αττική και (γ) Αττική – Πάρος – Νάξος – Κουφονήσια – Αμοργός / Αμοργός – Κουφονήσια – Νάξος – Πάρος – Αττική και (ii) με συμβατικό πλοίο στη γραμμή Αττική – Πάρος – Νάξος – Ίος – Θήρα/ Θήρα – Ίος – Νάξος – Πάρος – Αττική, με αναχώρηση απογευματινές/βραδινές ώρες από την Αττική.

Δεύτερον: Εφόσον δραστηριοποιηθούν τρίτοι – ανταγωνιστές στις συνδέσεις με συμβατικά πλοία (α) Αττική – Σύρος / Σύρος – Αττική, (β) Αττική – Πάτμος / Πάτμος – Αττική και (γ) Αττική – Χίος και Μυτιλήνη/ Χίος και Μυτιλήνη – Αττική, η ίδια θα μειώσει τις προσεγγίσεις με συμβατικά πλοία στους λιμένες των ανωτέρω νήσων.

Τρίτον: Εφόσον δραστηριοποιηθεί τρίτος – ανταγωνιστής με συμβατικό πλοίο στο δρομολόγιο Αττική – Πάρος – Νάξος – Θήρα/ Θήρα – Νάξος – Πάρος – Αττική, με προσεγγίσεις στην Ίο, θα μεταθέσει την ώρα αναχώρησης του πρωινού της δρομολογίου στην ανωτέρω γραμμή κατά τριανταπέντε (35΄) λεπτά τουλάχιστον.

Τέταρτον: Εφόσον δραστηριοποιηθούν τρίτοι – ανταγωνιστές στις γραμμές (α) Αττική – Σύρος /Σύρος – Αττική, (β) Αττική – Ίος – Θήρα/ Θήρα – Ίος – Αττική και (γ) Αττική – Πάρος -Νάξος – Κουφονήσια – Αμοργός / Αμοργός – Κουφονήσια – Νάξος – Πάρος – Αττική, θα αποσύρει (α) από την ελληνική ακτοπλοΐα το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο HIGHSPEED 4 και (β) από τις ανωτέρω υπό 1-3 γραμμές, ένα Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο και ένα συμβατικό πλοίο.

Πέμπτον: Δεν θα αυξήσει ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα, φορτηγά) τις συχνότητες δρομολογίων από και προς την Αττική για τα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο, Αμοργό, Κουφονήσια, Ίο και Θήρα, σε σύγκριση με τις συχνότητες των δρομολογίων της περιόδου 2017-2018.

Έκτον: Δεν θα αυξήσει αλλά ούτε θα μειώσει ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα, φορτηγά) τις συχνότητες δρομολογίων από και προς την Αττική για τα νησιά Χίο, Μυτιλήνη και Πάτμο, σε σύγκριση με τις συχνότητες των δρομολογίων της περιόδου 2017-2018.

Έβδομον: Δεν θα αυξήσει τους ναύλους επιβατών, ΙΧ και φορτηγών οχημάτων, σε σχέση με τον υφιστάμενο ναύλο/ τους υφιστάμενους ναύλους ανά κατηγορία και ανά θέση, με την εξαίρεση της σήμερα υφιστάμενης ακριβότερης κατηγορίας ναύλου καμπίνας, στα δρομολόγια από και προς την Αττική για τα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο, Αμοργό, Κουφονήσια, Ίο, Θήρα και Πάτμο για τρία έτη, και στα δρομολόγια από και προς την
Αττική για τα νησιά Χίο και Μυτιλήνη για πέντε έτη.

Όγδοον: Θα αυξήσει τουλάχιστον κατά μία προσέγγιση την εβδομάδα, τις εβδομαδιαίες προσεγγίσεις της προς τρεις νήσους άγονης γραμμής, στις οποίες δεν πραγματοποιούνται επί του παρόντος δρομολόγια από άλλη ακτοπλοϊκή εταιρία και θα δημιουργήσει σύνδεση στην ελληνική ακτοπλοΐα σε προορισμούς στους οποίους δεν δραστηριοποιούνται επί του παρόντος η ATTICA, η HSW ή άλλη ακτοπλοϊκή εταιρία.

Ένατον: Οι ανωτέρω δεσμεύσεις θα ισχύουν κατ’ αρχάς για χρονικό διάστημα τριών ετών για την περιοχή των Κυκλάδων και την Πάτμο και πέντε ετών για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της ΕΑ στην ATTICA.

Τι επισημαίνει η ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την απορρόφηση της ΑΝΕΚ

Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τονίζεται ότι «εκτιμά ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, κατά κύριο λόγο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διότι, μετά την πραγματοποίηση της υπό κρίση πράξης, η νέα οντότητα θα αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς στις επηρεαζόμενες από τη συγκέντρωση αγορές της μεταφοράς επιβατών, μεταφοράς οχημάτων και μεταφοράς φορτηγών, από τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν επιπτώσεις μη συντονισμένης και συντονισμένης συμπεριφοράς σε δρομολόγια στα οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες, Attica και ΑΝΕΚ, πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μέσω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (διαγωνισμοί), καθώς και ενδεχόμενες επιπτώσεις κάθετων ή διαγώνιων σχέσεων στις προαναφερόμενες αγορές».

Τα οικονομικά δεδομένα της ΑΝΕΚ

Ωστόσο, η ΑΝΕΚ βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομίλου της ΑΝΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 είχαν διαμορφωθεί σε 269,5 εκατ. ευρώ, έναντι 260,1 εκατ. ευρώ, που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και είναι προσαυξημένες με τους ανεξόφλητους τόκους της χρήσης 2022, ενώ οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές στις 31.12.2022 ανήλθαν σε 34,5 εκατ. ευρώ, έναντι 30,1 εκατ. ευρώ, που ήταν τον αμέσως προηγούμενο χρόνο.

Επίσης, να επισημανθεί ότι ο όμιλος της ΑΝΕΚ το 2022 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 809.000 επιβάτες έναντι 652.000 το 2021 (αύξηση 24%), 186.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 183.000 (αύξηση 2%) και 115.000 φορτηγά έναντι 133.000 (μείωση 14%).

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της ΑΝΕΚ, το 2022 ο οποίος ανήλθε σε 180 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2022 ανήλθαν σε ζημιές 20,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 40,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,4 εκατ. έναντι ζημιών 41,7 εκατ.

Η αναφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων δείχνει ανάγλυφα της θέση της ΑΝΕΚ: «Σημειώνεται ότι λόγω των ζημιών της χρήσης 2022 συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί το 2021 με σημαντικού ύψους έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές και προβλέψεις. Ως εκ τούτου, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2022 ήταν αρνητικά κατά 61,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των δανείων και τη δυσχέρεια εξυπηρέτησης λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων».

Επίσης, επισημαίνεται ότι «η εν λόγω συμφωνία ( με την Attica Group )κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων της eταιρείας».

Τα οικονομικά της Attica Group

Ο κύκλος εργασιών της Attica Group το 2022 αυξήθηκε κατά 52,4% σε σχέση με τη χρήση 2021, έναντι αύξησης 49,3% των λειτουργικών εξόδων. Επίσης, σημειώθηκε αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε ποσοστό 1,8% (12,6% το 2022 έναντι 10,8% το 2021). Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 66,69 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 37,43 εκατ. ευρώ το 2021.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 530,24 εκατ. ευρώ, έναντι 347,92 το 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 57,75 εκατ. ευρώ, από 41,96 εκατ. το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 5,86 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,47 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα πλοία του ομίλου δραστηριοποιήθηκαν στη χρήση 2022 στους εξής γεωγραφικούς τομείς:

Σε Διεθνείς Πλόες, στις γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι με ενδιάμεση προσέγγιση στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά τους θερινούς μήνες. Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο του 2022 ο Όμιλος άρχισε να δραστηριοποιείται και στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία.

Στις εσωτερικές γραμμές: Πειραιάς – Κυκλάδες, Πειραιάς – Δωδεκάνησα, Πειραιάς – Ηράκλειο Κρήτης, -Πειραιάς – Χανιά Κρήτης, Πειραιάς – νησιά Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, Ραφήνα – Κυκλάδες, – Θεσσαλονίκη/Καβάλα – νησιά Βορείου Αιγαίου, Πειραιάς- νησιά Σαρωνικού, Βόλος- Σποράδες.

Στους Διεθνείς Πλόες, στις γραμμές Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Ανκόνα, Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Μπάρι, Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία, καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων, τα δρομολόγια των πλοίων του ομίλου εκτελούνται σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ LINES.

Διαβάστε επίσης:

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τα 3 εναλλακτικά σενάρια για Attica Group – ΑΝΕΚ

Τι σχεδιάζουν οι τρεις «μονομάχοι» του Αιγαίου και του Ιονίου: Ηλιόπουλος, Γκριμάλντι, Attica Group – Ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι και οι αδελφοί Στεφάνου

Πηγή: mononews.gr

Array