Πέμπτη
21.10.2021

Attica Bank: Τι προτείνεται για την ΑΜΚ – Μακέδος: Έτος – σταθμός το 2021 για την τράπεζα

Οι μέτοχοι της Αttica Bank καλούνται να διευρύνουν τις εξουσίες που έδωσαν στο Δ.Σ. κατά τη γενική συνέλευση της 7ης Ιουλίου

Αύξηση ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Attica Bank από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split), εισηγείται η Διοίκηση στους μετόχους της τράπεζας ως πρώτο βήμα για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά για την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της Attica Bank.

Στη συνέχεια, προβλέπεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι της Αttica Bank καλούνται επίσης να διευρύνουν τις εξουσίες που έδωσαν στο Δ.Σ. κατά τη γενική συνέλευση της 7ης Ιουλίου σχετικά με την παροχή δυνατότητας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Το παραπάνω σχέδιο που ενέκρινε το Δ.Σ. της Attica Bank στη συνεδρίασή του της 25ης Αυγούστου κατόπιν της εισήγησης των συμβούλων στις 23/8, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Τράπεζας που πραγματοποιούν αυτή την ώρα έκτακτη γενική συνέλευση. Αυτή πραγματοποιείται διαδικτυακά και κεκλεισμένων των θυρών για μη μετόχους της Τράπεζας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, την οποία μπόρεσαν να παρακολουθήσουν και προσκεκλημένοι στη διαδικτυακή γενική συνέλευση, ο πρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος ανέφερε ότι το 2021 είναι έτος – σταθμός για την Attica Bank, καθώς ολοκληρώνεται η πορεία εξυγίανσης και εισέρχεται σε πορεία ανάκαμψης. «Προς αυτή την κατεύθυνση επιταχύνουμε τη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η είσπραξη περίπου 152 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του άρθρου 27Α του ν.4172/2013 για την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου, βελτίωσε ποιοτικά τα κεφάλαια της Τράπεζας και συντελεί στην αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με αυτήν, η Τράπεζα γυρίζει σελίδα από την εσωστρέφεια στην ανάκαμψη, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων της και της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε ο κ. Μακέδος.

Όπως είπε, ο κ. Μακέδος η ΑΜΚ πραγματοποιείται κατόπιν της απαίτησης των εποπτικών αρχών για την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της Τράπεζας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό και ενώ εκκρεμεί η μετατροπή των παραστατικών τίτλων (warrants) που εξέδωσε η Attica Bank υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της είσπραξης των περίπου 152 εκατ. ευρώ, ο κ. Μακέδος παρουσίασε στους μετόχους το σχέδιο για τη διενέργεια της ΑΜΚ. Όπως είπε, πρόκειται για σχεδιασμό που στοχεύει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή επενδυτών (με την ονομαστική αξία της κοινής μετοχής της Attica Bank σε 0,30 ευρώ και την τιμή διαπραγμάτευσης σε 0,15 ευρώ, καθώς και την τιμή μετατροπής των warrants έχει στα 15,3 λεπτά, οι επενδυτές αποθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ), αλλά και να επιτρέψει την ολοκλήρωση της ΑΜΚ το ταχύτερο δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα:

BofA: Οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν νέα δυναμική

Βιομηχανική παραγωγή: Άνοδος 7,7% στην Ευρωζώνη – Πού βρίσκεται η Ελλάδα (γράφημα)

Ρεύμα: Τι συζητήθηκε στην κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για τις τιμές – Γιατί η αγορά φοβάται «λουκέτα»

Πηγή: newmoney.gr