Σάββατο
08.10.2022

Attica Bank: Στην κυριότητα του Δημοσίου παραμένουν 269 εκατ. warrants

Στην κυριότητα του Δημοσίου παραμένουν 269.212.032 τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Attica Bank, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 19-07-2022, 29-07-2022, 10-08-2022 και 16-08-2022 ανακοινώσεών της, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  • Η Τράπεζα εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.
  • Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή/και τρίτοι επενδυτές είχαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο, κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022.
  • Oι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία το δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι.
  • Τα χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακέραιου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους μετόχους που αιτήθηκαν την απόκτηση τίτλων.
  • Οι 2.236.914 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων.
  • Οι τίτλοι στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων προετοιμάζεται ήδη και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
  • Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη

Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ: Πέταξαν την μπάλα στην «εξέδρα» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Lamda Development: «Έπεσαν» οι υπογραφές για την έκταση του καζίνο στο Ελληνικό

Ερντογάν: Θα παροτρύνει τη Ρωσία να στέλνει προϊόντα μέσω του διαδρόμου της Μαύρης Θάλασσας

 

Πηγή: newmoney.gr