Πέμπτη
21.10.2021

Attica Bank: Πέπλο μυστηρίου για τις προτάσεις ενδιαφέροντος – Αναστέλλεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των warrants

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, οι σύμβουλοι Axia Ventures και Euroxx, παρουσίασαν τις προτάσεις οι οποίες είναι δηλωτικές απλού και όχι δεσμευτικού ενδιαφέροντος

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τόσο τα ονόματα και το προφίλ, όσο και το περιεχόμενο των προτάσεων ενδιαφέροντος που έχουν υποβάλει οι τελικά 4 επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ της Attica Bank.

Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, οι σύμβουλοι Axia Ventures και Euroxx, παρουσίασαν τις προτάσεις οι οποίες είναι δηλωτικές απλού και όχι δεσμευτικού ενδιαφέροντος, ενώ τόνισαν το απόρρητο των ονομάτων των επενδυτών.

Κατόπιν αυτού, το επόμενο διάστημα που εκτιμάται σε 2 εβδομάδες, οι σύμβουλοι θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με τον καθένα επενδυτή ξεχωριστά, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τους όρους που θέτουν για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ, αλλά και το ποσό που είναι διατεθειμένοι να καλύψουν. Τις διαπραγματεύσεις θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα κληθεί να δώσει το fit & proper των επενδυτών. Προφανώς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθεί τις εξελίξεις η Κυβέρνηση, αλλά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο οποίο θα καταλήξουν οι μετοχές της Attica Bank μετά την μετατροπή των warrants.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των warrants στο Χρηματιστήριο, θα ξεκινούσε αύριο 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, επειδή ακόμη εκκρεμεί το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στο ΧΑ, το ΔΣ της Τράπεζας αποφάσισε να αναστείλει την ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων και θα καθορίσει νέα ημερομηνία σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η διαπραγμάτευση των 16.541.878 warrants που προέκυψαν μετά το reverse split των μετοχών της Attica Bank θα ξεκινούσε στις 30 Σεπτεμβρίου, με τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου 9,18 ευρώ. Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που είχε εκδοθεί για να ορίσει τη διαδικασία ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου, προβλέπει ότι η διαπραγμάτευση των τίτλων διαρκεί για δεκαπέντε ημέρες και στη συνέχεια οι τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Πριν από λίγο η Attica Bank εξέδωσε χρηματιστηριακή ανακοίνωση προς ενημέρωση των επενδυτών αναφορικά με «α) τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και β) την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των παραστατικών τίτλων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»)».

Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Α. Στο πλαίσιο της εξουσίας που παρασχέθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της 07.07.2021 & 15.09.2021 στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που διενεργείται από την Τράπεζα για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με τη συνδρομή των συμβούλων της, «AXIA Ventures Group Ltd» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και των νομικών γραφείων Orrick Herrington & Sutcliffe LLP (αλλοδαπό δίκαιο) και Ποταμίτης – Βεκρής (Ελληνικό Δίκαιο). Η φάση αυτή περιλάμβανε και την πρόσκληση προς επενδυτές για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Μετά από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ελήφθησαν εμπιστευτικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε μη δεσμευτική βάση, από επενδυτές εγνωσμένου κύρους, γεγονός που αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης στο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και την υλοποίηση αυτού από τη Διοίκησή της. Η Attica Bank, με την υποστήριξη των συμβούλων της, θα προβεί σε έλεγχο, περαιτέρω διευκρίνιση και αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών και των επιμέρους στοιχείων τους προκειμένου να σχεδιαστεί η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Β. Καθόσον μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η έγκριση του απαιτούμενου από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που εκδόθηκαν από την Τράπεζα στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 καθώς και των σχετικών διατάξεων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 29-09-2021 αποφάσισε την αναστολή της ημερομηνίας εισαγωγής των τίτλων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών προς διαπραγμάτευση. Η νέα ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, για την έγκυρη και πλήρη πληροφόρησή τους οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της Attica Bank. Η Attica Bank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία και εξέλιξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και για την διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών

Διαβάστε ακόμα:

JPMorgan: Τα διαγράμματα που εξηγούν το χάος στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

YouTube: Μπλόκο στα βίντεο που παραπληροφορούν για (όλα) τα εμβόλια

Πηγή: newmoney.gr