Δευτέρα
11.12.2023

Attica Bank: Νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ η Βασιλική Σκούμπα

Την επιστολή παραίτησής του από μέλος του ΔΣ της Attica Bank υπέβαλε στις 10.10.2023 ο Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό της Συμβούλιο της Attica Bank εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του την κα Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή της ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., καθώς ο αριθμός τους ανέρχεται στο 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Λόγω της μείωσης του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. θα καθοριστεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 05.07.2026, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Mέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος

5. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

6. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

7. Μαρία – Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

11. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

12. Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

13. Κωνσταντίνος – Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

O ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας διατηρείται ως έχει αποφασιστεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1417/6.7.2023 πρακτικό του (σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 3007561/11.8.2023 καταχωρίσθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 11.8.2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3738028).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της 18.10.2023, αποφάσισε τα εξής:

i) Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων (με θητεία μέχρι 05-07-2026) ως ακολούθως:

1.Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

3. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

4. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

5. Μαρία – Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

ii) Την ανασύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών (με θητεία μέχρι 05-07-2026) ως ακολούθως:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

2. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

4. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως εξελέγη με την από 06-07-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (με θητεία μέχρι 05-07-2026) διατηρείται ως έχει.

Διαβάστε ακόμη

Τα τελευταία έργα του Βαν Γκογκ – Οι εμμονές και το μεγαλείο της Τέχνης του

Τo ether «στραβοπάτησε» λόγω των αυξημένων αποδόσεων των ομολόγων (πίνακες)

Σε χαμηλό 7 μηνών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

Πηγή: newmoney.gr