Attica Bank: «Κλείδωσε» η ΑΜΚ – Συζητήσεις με τον προτιμητέο επενδυτή, ρυθμιστής το ΤΜΕΔΕ

Φως στο τούνελ για την Αττικής – Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προτιμητέος ιδιώτης επενδυτής θα προέλθει από σύμπραξη του ΤΜΕΔΕ με την Ellington ή με Ινδό επενδυτή που συμμετείχε στη διαδικασία – Το ύψος της ΑΜΚ που θα καλυφθεί από τη σύμπραξη ΤΜΕΔΕ με ξένο επενδυτή, θα καθορίσει το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ

Τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank, ενώ οι σύμβουλοι Αxia Ventures και Euroxx θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με τον προτιμητέο επενδυτή που επέλεξε η Τράπεζα, για να διερευνηθεί τόσο η συμμετοχή του στην τρέχουσα ΑΜΚ, όσο και σε επόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προτιμητέος ιδιώτης επενδυτής θα προέλθει από σύμπραξη του ΤΜΕΔΕ με την Ellington ή με τον Ινδό επενδυτή που εδρεύει στο Λονδίνο και δραστηριοποιείται και στον τραπεζικό τομέα.

To newmoney.gr αποκάλυψε ότι Εllington και ΤΜΕΔΕ δεσμεύτηκαν να βάλουν στην Τράπεζα Αττικής συνολικά έως 180 εκατ. ευρώ σε δύο φάσεις. Αφενός στην ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ και αφετέρου σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, το οποίο θα εκδοθεί πιθανότατα το β’ τρίμηνο του 2022.  Σωρευτικά, έτσι, στην Τράπεζα Αττικής θα μπουν 340 εκατ.  ευρώ σε δύο φάσεις.

Το ύψος της ΑΜΚ που θα καλυφθεί από τη σύμπραξη του ΤΜΕΔΕ με τον ξένο επενδυτή, θα καθορίσει το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ, το οποίο ελέγχει σήμερα το 68,2% της Attica Bank.

Οι λεπτομέρειες

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, με χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, η Attica Bank ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 240 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης 0,20 ευρώ εκάστη.

Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Τράπεζας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να  μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2021-31.12.2021) και εφεξής, εφόσον η διανομή μερίσματος αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και η ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:
(α)     όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια  Α.Ε.» (η Ε.Χ.Α.Ε. πρώην κεντρικό αποθετήριο Αξιών) κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,
(β)     όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
(vii)        Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις νέες μετοχές και την αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σύνταξης.

Διαβάστε ακόμα:

Kellogg: Πώς η ανάπτυξη στα δημητριακά εκτόξευσε τις πωλήσεις

Ο Μπιλ Γκέιτς στην Τουρκία – Γιατί αγοράζει τεράστιες εκτάσεις γης;

Καυστήρες πετρελαίου: Πότε καταργούνται στα σπίτια – Tι θα γίνει για τα αυτοκίνητα με βενζίνη και πετρέλαιο

Πηγή: newmoney.gr