Δευτέρα
11.12.2023

Attica Bank: Από τις 27/10 η διαπραγμάτευση των warrants (πίνακας)

Στις 27 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των warrants που έχουν εκδοθεί από την Attica Bank, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση η αναφέρει:

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 24.10.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το έγγραφο αναφοράς (το «Έγγραφο Αναφοράς»), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το “Περιληπτικό Σημείωμα”) και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το “Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου”), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 24.10.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το ενημερωτικό δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το «Ενημερωτικό Δελτίο»).

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά (α) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”) των 4.980.256 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών εκπεφρασμένων σε Ευρώ (οι “Τίτλοι”) που έχουν εκδοθεί από την Attica Bank, και (β) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. των 4.980.256 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, εκάστη με ένα δικαίωμα ψήφου και με ονομαστική αξία €0,05 (οι «Νέες Κοινές Μετοχές»), οι οποίες θα προκύψουν κατά τη μετατροπή των Τίτλων (“Δεύτερη Εισαγωγή”).

Περαιτέρω πληροφορίες για την Attica Bank, την Πρώτη Εισαγωγή και τη Δεύτερη Εισαγωγή (όπως, ενδεικτικά, για την έκδοση των Τίτλων, τη διαδικασία μεταβίβασής και μετατροπής τους) παρατίθενται στο Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και ιδιαίτερα στην ενότητα 5 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – FIRST ADMISSION» και στην ενότητα 10 υπό τον τίτλο «INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING – SECOND ADMISSION».

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Τίτλων και των Νέων Κοινών Μετοχών έχει ως εξής:

Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό, εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Attica Bank.

Το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει το Έγγραφο Αναφοράς, από κοινού με το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και το Περιληπτικό Σημείωμα, όπως έκαστο των ως άνω χωριστών εγγράφων εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.10.2023, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της Attica Bank: https://www.atticabank.gr/el/investors/enimerotika-deltia?folder=2023

• του Χ.Α.: http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Επίσης, το ενιαίο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου που περιλαμβάνει το Έγγραφο Αναφοράς, από κοινού με το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου και το Περιληπτικό Σημείωμα, θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Attica Bank (διεύθυνση: Ομήρου 23, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα) και στα κατά τόπους καταστήματα της Attica Bank έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών.

Διαβάστε ακόμη

Φόβοι για ύφεση στην Ευρώπη – Από το κακό στο χειρότερο η επιχειρηματική δραστηριότητα

Ναυτιλία: Οι δρόμοι του πετρελαίου: Η Βενεζουέλα, ο Μπάιντεν και ο «μαύρος στόλος» των δεξαμενόπλοιων

Anuga 2023: Δύο νέες πρωτιές για την Ελλάδα στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον κόσμο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

Πηγή: newmoney.gr