Attica Bank: Από τις 13/11 σε διαπραγμάτευση οι 4,98 εκατ. νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο

Στις 13 Νοεμβρίου 2023 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 4.980.256 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 08-11- 2023 διαπίστωσε τη λήξη της διαπραγμάτευσης κατά την 03-11-2023 των 4.980.256 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας (οι «τίτλοι») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της ΠΥΣ.

Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 08-11-2023 διαπίστωσε, λαμβάνοντας υπόψη την άνω λήξη της διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ, την αυτοδίκαιη μετατροπή των τίτλων σε 4.980.256 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή, ίδιας ονομαστικής αξίας με τις κοινές μετοχές της Τράπεζας σήμερα (€0,05 εκάστη), η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ και την από 20-10-2023 απόφαση του Δ.Σ, πραγματοποιείται σήμερα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. κατά την συνεδρίασή της στις 09-11-2023 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων κοινών ονομαστικών και άυλων μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση, και στις 13-11-2023 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α.

Οι μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους, θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.). Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRS001003045 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤ στα ελληνικά και TATT στα λατινικά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κάτοχοι των Μετοχών μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση InvestorRelations@atticabank.gr.

(β) Πρόσθετα, σε συνέχεια i) της από 06-07-2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης), ποσού €63.944.501,88 ευρώ, και ii) της από 24-07-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που διεπίστωσε το σχηματισμό του άνω ειδικού αποθεματικού καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 08-11-2023 αποφάσισε, όπως απαιτεί η νομοθεσία, την κεφαλαιοποίηση κατά την άνω ημερομηνία μετατροπής (08-11-2023) του ανωτέρω ειδικού αποθεματικού ποσού €63.944.501,88 και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστική αξία €249.012,80 με την έκδοση 4.980.256 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€0,05) εκάστης.

Η θετική διαφορά μεταξύ του ποσού από το ειδικό αποθεματικό που αντιστοιχεί στους παραστατικούς τίτλους, δηλαδή του ποσού της αξίας εξαγοράς των τίτλων (όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και το άρθρο 5 παρ.1 της ΠΥΣ) και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι ποσό συνολικά €63.695.489,08 θα αχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 της ΠΥΣ σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €2.500.708,85 και διαιρείται σε 50.014.177 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€ 0,05) η κάθε μία.

Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 20 παρ.1 του ν.4548/2018 κατόπιν της μετατροπής των τίτλων δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5, εδάφιο β’ του ν.4548/2018, καθόσον κατά το άρθρο 9 παρ.1 της ΠΥΣ η μετατροπή των τίτλων σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφοράς.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίαση και σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 της ΠΥΣ, αποφάσισε την αναπροσαρμογή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας τηρώντας και τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο ν.4548/2018. Η ανωτέρω τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ΄ αριθμ. 3110088/09.11.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Δ΄ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

(γ) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άνω συνεδρίαση του και σε συνέχεια της από 06-07-2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας λήξης της ένταξης της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 με την υποβολή προς την Εποπτική Αρχή αίτησης προς έγκριση της άνω λήξης.

Διαβάστε ακόμη

Τρίτη ημέρα απωλειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Βουτιά για τον ΟΤΕ, πιέσεις στις τράπεζες

BIMCO: Αυτό είναι το Top 10 των Ελλήνων εφοπλιστών (γραφήματα)

Αεροπορικά ταξίδια: Η Κομισιόν εξετάζει τις αυξήσεις στις τιμές για τα εισιτήρια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ

 

Πηγή: newmoney.gr

Array