Πέμπτη
01.06.2023

AS Company: Άλμα 69,28% για τα καθαρά κέρδη το 2021 – Προτείνει καθαρό μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή

Με βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών της AS Company έκλεισε το 2021, με τίς πωλήσεις του Ομίλου να σημειώνουν αύξηση 15,75% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται τόσο στην Εταιρία ( εγχώρια αγορά ) όσο και στην σημαντική βελτίωση των πωλήσεων των δύο θυγατρικών σε Κύπρο και Ρουμανία. Η σταδιακή επάνοδος της αγοράς στη κανονικότητα είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση των πωλήσεων το β’ εξάμηνο που συνέβαλε στην βελτίωση των κερδών πρό φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( EBIDTA ) κατά 24,64% έναντι της περσινής χρήσης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,977 εκατομμύρια, έναντι € 2,405 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 65,36%.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των χρηματοοικονομικών εσόδων που ανήλθαν σε € 0,658 εκατομμύρια στην αύξηση των κερδών πρό φόρων.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 3,184 εκατ. έναντι € 1,881 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 69,28%.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών αύξηση 40,76% , όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία αύξηση 39,09%.

Το σύνολο εισροών του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά € 3.885 χιλ. έναντι της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκε σε € 4.349
χιλ., γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €19,408 εκατομμύρια, έναντι €15,620 εκατομμύρια της περσινής περιόδου πιστοποιώντας
την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Στις 03.08.2021 η Εταιρία προέβη σε διανομή καθαρού μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2021.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχοντας αξιολογήσει θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης καθώς και την υψηλή της ρευστότητα, προτίθεται να διανείμει καθαρό μέρισμα
(μετά την αφαίρεση παρακράτησης φόρου) ύψους € 0,11 ανά μετοχή.

Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το 2021 ο Όμιλος  ΑS Company επηρεάστηκε από την υγειονομική κρίση του COVID-19, που είχε αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, ο Όμιλος αναμένει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών του σε σύγκριση με το 2021.

Η έμφαση στο ψηφιακό αποτύπωμα, με υψηλή στόχευση στη δυναμική ανάπτυξη των προϊόντων και πελατών της αποτελεί βασική στρατηγική του Ομίλου. Η στρατηγική αυτή συνδυάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης των πελατών μας, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει στον καταναλωτή μία omnichannel εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΓΕΚΑ: Στα 192,7 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2021 και επιστροφή σε καθαρά κέρδη

Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση 5,6% των κερδών προ φόρων στα €90,5 εκατ. το 2021

Πηγή: mononews.gr