Κυριακή
28.11.2021

Αποζημιώσεις ενοικίου: Στο μικροσκόπιο χιλιάδες ιδιοκτήτες

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου για παράνομες αποζημιώσεις, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ειδοποιητήρια για επιστροφή των αποζημιώσεων από τα κουρεμένα ενοίκια.

Οι ελεγκτές της Αρχής έχουν στο «στόχαστρό» τους ιδιοκτήτες που έλαβαν προκαταβολικά την κρατική ενίσχυση για τις απώλειες που είχαν στα ενοίκια από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ωστόσο έπειτα από έρευνα αποδείχθηκε ότι το ποσό της αποζημίωσης ήταν υψηλότερο από αυτό που έπρεπε να λάβουν ή δεν υπέβαλαν δηλώσεις Covid.

Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εάν, μετά την ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, δεν επιστρέψουν στο Δημόσιο το ύψος της αποζημίωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι λίστες με τα ονόματα και τους ΑΦΜ έχουν αρχίσει ήδη να συντάσσονται από την ΑΑΔΕ, ενώ καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης σε εκμισθωτές για τα μισθώματα μηνών από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο του 2021, με απόφαση των κ. Σταικούρα και Βεσυρόπουλου.

Λόγω της πανδημίας και κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσής της τα ενοίκια είχαν κοπεί κατά 100%, ενώ το 80% ποσού του ενοικίου έφτανε η αποζημίωση για τους εκμισθωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών, τα 770 εκατ. ευρώ υπερβαίνουν οι αποζημιώσεις οι κρατικές ενισχύσεις για τα μειωμένα ενοίκια με τη μορφή συμψηφισμών με φόρους και καταβολές χρηματικών αποζημιώσεων και αφορούν πάνω από 300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πάντως, η επιστροφή αυτών των ποσών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ δρομολογείται με την υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία που ακολουθείται:

  • Πρώτον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημιουργεί και στέλνει στην ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ αναλυτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ, των υπόχρεων με το συνολικό ποσό της επιστροφής.
  • Δεύτερον, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών εκδίδει καταλογιστική πράξη με το ποσό της αποζημίωσης.
  • Και τρίτον, η αποζημίωση βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του Προϋπολογισμού, ενώ εάν υπάρχει περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής το ποσό επιβαρύνεται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το ΦΕΚ της απόφασης

Πηγή: powergame.gr