Σάββατο
25.03.2023

Από την Klarna στα Crypto: Aυτά είναι τα fintech trends του 2023

Φανταστείτε ένα μέλλον στο οποίο ο φυσικός και ο εικονικός οικονομικός κόσμος έχουν συγχωνευθεί. Όπου το περιβάλλον σας συμπληρώνεται με εικονικά επίπεδα δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βιώσετε και να αλληλεπιδράσετε με εντελώς νέους χρηματοπιστωτικούς τρόπους. Πώς μπορεί να είναι τα διαφορετικά πιθανά μέλλοντα; Πώς θα επηρεάσουν τη ζωή σας; Και πώς θα επηρεάσει η εξέλιξη τον τρόπο ζωής μας;