Σάββατο
08.10.2022

Ανεβάζουν ταχύτητες οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω Εξωδικαστικού

Ανεβάζει στροφές ο κρατικός μηχανισμός για τις περίπου 3.000 αιτήσεις, στις οποίες αντιστοιχούν οφειλές 1,5 δισ. ευρώ και αναμένεται μέσα στο Φθινόπωρο να ρυθμιστούν μέσω Εξωδικαστικού. Άλλωστε ο Χρήστος Σταϊκούρας προέτρεψε τις τράπεζες και τον Διοικητή της ΤτΕ να κινηθούν γρηγορότερα. Αυτό μαρτυρά ότι από το ξεκίνημα του καλοκαιριού υπάρχει έντονη κινητικότητα.

Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2022 αιτήσεις ρύθμισης για χρέη 3,3 δισ. ευρώ είχαν υποβάλει οριστικά 6.500 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ οφειλές ύψους 21,2 δισ.ευρώ ετοιμάζονται να προστεθούν. Μέχρι και το Νοέμβριο αναμένεται να αξιολογηθούν 1.860 αιτήσεις για οφειλές προς το Δημόσιο που αγγίζουν τα 442 εκατ. ευρώ και 356 αιτήσεις για χρέη προς τράπεζες ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πώς πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα αναφορικά με τις αιτήσεις ρύθμισης οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού έστειλε με εγκύκλιο του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.

Κατ’ αρχάς, στην εξωδικαστική ρύθμιση (πολυμερή ή διμερή) υπάγονται οι οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Στη ρύθμιση δεν υπάγονται οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, οφειλές υπέρ άλλων τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο.

Ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς περίοδο χάριτος, στο πλαίσιο των διαδικασιών της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 240 έντοκες μηνιαίες δόσεις και ο υπολογισμός του τελικού ποσού αποπληρωμής και ο καθορισμός των δόσεων γίνεται αυτόματα.

Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη και για διαγραφή οφειλών εάν το Δημόσιο δεν περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Από αυτή τη δυνατότητα εξαιρείται η βασική οφειλή από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους.

Μόλις υποβληθεί η αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης τότε ξεκινά η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και η ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Οι οφειλέτες πρέπει να προσέξουν τρία πράγματα

· Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τους επόμενους τρεις μήνες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού, όπως η κατάσχεση, όταν διενεργείται επί περιουσιακού στοιχείου στο οποίο οι απαιτήσεις του κατασχόντος είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι η αναστολή δεν εμποδίζει την κατάσχεση από το Δημόσιο ακινήτου του οφειλέτη στο οποίο έχει εγγράψει υποθήκη για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

· Την αναστολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί από το Δημόσιο για οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση σε χρονικό σημείο που προηγείται της έναρξης της αναστολής, ακόμα και ως προς τυχόν μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της κατάσχεσης δεν συνεπάγεται η οριστική υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει να εξακολουθήσει, και μετά την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης, να αποδίδει στο Δημόσιο τα κατασχεθέντα ποσά

· Προβλέπεται η άρση των κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, μετά από απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μόνο αν έχει εξοφληθεί ποσοστό 75% του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που καθυστερήσει η καταβολή των δόσεων μπορεί χαθεί η ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά είτε την αξία 3 δόσεων είτε την αξία τουλάχιστον του 3% του συνολικά οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσού σύμφωνα με τη σύμβαση.

Η ρύθμιση χάνεται εάν βασίστηκε, άμεσα ή έμμεσα, σε ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις ή στοιχεία που υπέβαλε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο οφειλέτης ή και μέλη της οικογένειάς του.

Ακόμα κα αν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης κατά του οφειλέτη ή επίκειται η λήψη δικαστικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όπως κι αν η σύμβαση καταγγελθεί από άλλο συμμετέχοντα πιστωτή, η ρύθμιση χάνεται και πάλι.

Πηγή: powergame.gr