Κυριακή
25.02.2024

Alpha Trust: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Πρόεδρο και CEO

Σε δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε Πρόεδρο και CEO προχώρησε η  «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 08.01.2024, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, μετοχές της, δυνάμει της από 07.06.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,15 ευρώ της ημερομηνίας συναλλαγής:

α) ο κος Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 18.450,00 ευρώ

β) ο κος Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 18.450,00 ευρώ

Η παρούσα γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση κατά 28,6% για το εμπορικό έλλειμμα τον Νοέμβριο

Air France: Επαναρχίζει τις πτήσεις προς Ισραήλ από 24 Ιανουαρίου

Λιανός: Διορίστηκε μέλος του UK Competition Appeal Tribuna

Πηγή: mononews.gr