Alpha Bank: Στηρίζει τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια

Εκδήλωση για την ισότιμη αντιπροσώπευση των γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια, φιλοξένησε την  Τετάρτη 2 Νοεμβρίου η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και την αποφασιστικότητά της να  πρωτοστατεί στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση τη θέσης του γυναικείου φύλου στον  εργασιακό χώρο και στο επιχειρείν. Την εκδήλωση με τίτλο “How to Prepare for Becoming a Board Member – Powered by Alpha Bank”, διοργάνωσαν οι οργανισμοί European Women on Boards και  Women on Top Greece, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας, ενώ η πρωτοβουλία  τέθηκε υπό την αιγίδα της Alpha Bank, και τη στήριξη του CEO του Ομίλου, Βασίλη Ψάλτη.

Επιτυχημένες γυναίκες, ανάμεσά τους Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι του γυναικείου επιχειρείν, βρέθηκαν στα Κεντρικά Γραφεία της Alpha Bank για να  παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες.

Ο Βασίλης Ψάλτης και η CHRO του Ομίλου Alpha Bank Φραγκίσκη Μελίσσα, σε στιγμιότυπο με τις Ani Filipova και Έλλη Ανδριοπούλου

«Για εμάς στην Alpha Bank, η υποστήριξη αυτής της κοινής δράσης συνιστά έναν ακόμη κρίκο στην  αλυσίδα ευθύνης για την έμπρακτη υποστήριξη της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης στην  κουλτούρα λειτουργίας μας και βεβαίως σε κάθε πτυχή της εταιρικής και κοινωνικής μας δραστηριότητας.  Οι εταιρείες που ασπάζονται τη διαφορετικότητα είναι πιο επιτυχημένες και είναι πιο κοντά στις εξελίξεις σε  κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Μόνο με την αποδοχή της διαφορετικότητας, κάθε σύνολο αξιοποιεί τις  ικανότητες των μελών του προς όφελος της κοινής προσπάθειας, και κάθε άτομο μπορεί να εκπληρώσει τους  στόχους και τις προσδοκίες του. Στην κατεύθυνση αυτή, οι πρωτοβουλίες των Women on Top Greece και  European Women on Boards συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση όλων και δημιουργούν ένα πλαίσιο  αναφοράς για την ισότητα των φύλων. Σε αυτή την προσπάθεια, η Alpha Bank είναι και θα συνεχίσει να  είναι φυσικός σύμμαχος», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ψάλτης στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη της  εκδήλωσης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και η Kristen Anderson, Vice Chair του European Women on Boards, η οποία παρουσίασε συνοπτικά τους στόχους και τις δράσεις του οργανισμού σύμφωνα και με τη σχετική  Οδηγία της Ε.Ε. για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περισσότερη  διαφορετικότητα και ίση αντιπροσώπευση των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διαδικασία λήψης  αποφάσεων.

Κατά το κύριο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ενδιαφέροντα πάνελ συζήτησης με τη  συμμετοχή καταξιωμένων επαγγελματιών. Στο πρώτο πάνελ, υπό τον συντονισμό της Co-Founder του  Women on Top Greece, Στέλλας Κάσδαγλη, οι Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece και  Πέτρος Μίχος, Founder της Searchlight Partners, έδωσαν το στίγμα για το πώς διαμορφώνεται σήμερα το  τοπίο όσον αφορά τη συμμετοχή γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια στην Ελλάδα και στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, στο δεύτερο πάνελ, οι Ράνια Αικατερινάρη, Μέλος Δ.Σ. και ανώτερη  σύμβουλος στρατηγικής σε μεγάλες επιχειρήσεις, Μυρτώ Παπαθάνου, Partner στη Metavallon VC και Μέλος  Δ.Σ. του Thrace Group, Μαρία Γεώργαλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Fourlis, και Έλλη  Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Alpha Bank, μοιράστηκαν με το κοινό τις  εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια. Το πάνελ συντόνισε η Ani Filipova, Founder  της Change Advisory Ltd.

Σταθερή δέσμευση στη γυναικεία ενδυνάμωση και επιχειρηματικότητα – δέσμη δράσεων και  πρωτοβουλιών από την Alpha Bank

Η εκδήλωση αυτή επισφραγίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Alpha Bank στον τομέα της γυναικείας  ενδυνάμωσης τα τελευταία τρία χρόνια, με χαρακτηριστικότερη εξέλιξη την αύξηση του ποσοστού  αντιπροσώπευσης των γυναικών στο Διοικητικό της Συμβούλιο σε άνω του 30% τον προηγούμενο  Ιούλιο. Παράλληλα, σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν το 62% και το 56% των Εργαζομένων σε επίπεδο  Ομίλου και στην Ελλάδα, αντίστοιχα, ενώ το 57% των στελεχών σε Διευθυντικές και άλλες θέσεις  ευθύνης στον Όμιλο είναι γυναίκες.

Στιγμιότυπο από το δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης

Η Alpha Bank δεσμεύεται να υποστηρίζει εμπράκτως και αδιάκοπα τις γυναίκες Εργαζόμενές της στην  επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή τους και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των πολλαπλών ρόλων που καλούνται να αναλάβουν στο οικογενειακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Στόχος της Τράπεζας  είναι η δημιουργία μίας εργασιακής κουλτούρας η οποία θα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση και τον σεβασμό  στη διαφορετικότητα, έχοντας αναπτύξει πρωτοβουλίες και πολιτικές που διασφαλίζουν την ισότητα σε  όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Η Alpha Bank υποστηρίζει τις γυναίκες σε όλο τον κύκλο της ζωής τους έχοντας θεσπίσει πρωτοποριακά  προγράμματα ενδυνάμωσης και mentoring. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, η  Τράπεζα, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Women Do Business, δημιούργησαν την ακαδημία “Grow Aware” που στόχο έχει να παράσχει συμβουλευτική και καθοδήγηση σε γυναίκες πρώην Εργαζόμενες της  Alpha Bank άνω των 40 ετών, ώστε εκείνες να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Ήδη 30  γυναίκες έχουν «αποφοιτήσει» από τον πρώτο κύκλο της ακαδημίας, με μία συμμετέχουσα να έχει ήδη  δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση. Επιπρόσθετα, με το πρόγραμμα “Young Female Investors” η  Alpha Bank επιμορφώνει έφηβες 16-18 ετών σε χρηματοοικονομικά ζητήματα και τις βοηθά να θέσουν τις  βάσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους, ενώ την ίδια στιγμή, υλοποιεί και πρωτοποριακά  προγράμματα job shadowing για φοιτήτριες, κόρες των Εργαζομένων της, όπως το “Bankers &  Daughters”, με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εξοικείωσή τους με τις θέσεις εργασίας και  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου, ιδιαίτερα σε Διευθύνσεις της Τράπεζας όπου το ποσοστό  των ανδρών είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών. Παράλληλα, η Τράπεζα υποστηρίζει δράσεις για την  ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ελληνική περιφέρεια, παρέχοντας συμβουλευτική  για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες.

Οι συντελεστές του πρώτου πάνελ Πέτρος Μίχος, Στέλλα Κάσδαγλη και Έλενα Στυλιανού, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αθανασιάδη, Senior Research Associate του Hellenic Observatory of Corporate Governance

Πέρα από τις ισότιμες ευκαιρίες εξέλιξης που παρέχει στις γυναίκες Στελέχη της, για την περαιτέρω  ενδυνάμωσή τους, το 2021 η Τράπεζα θέσπισε το πρόγραμμα A.W.A.R.E. (Alpha Women. Authentic,  Resilient, Empowered). Το A.W.A.R.E. έκτοτε μετεξελίχθηκε στα επιμέρους προγράμματα “Trading Alpha Brains” και “SheforHe”. Συγκεκριμένα, το “Trading Alpha Brains” έχει στόχο να φέρει κοντά γυναίκες  Στελέχη από διάφορες Διευθύνσεις δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν τις  γνώσεις τους και να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις και τρόπους αντιμετώπισής τους, χωρίζοντας τες σε  Mentors και Mentees. Στο πρόγραμμα “SheforHe”, γυναίκες Mentors αναλαμβάνουν την καθοδήγηση  νεοπροσληφθέντων ανδρών στην Τράπεζα, με σκοπό την ομαλή προσαρμογή τους στην κουλτούρα του  Οργανισμού και την επαγγελματική τους ενδυνάμωση για την επίτευξη των στόχων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Alpha Bank αποτελεί την πρώτη τράπεζα που συμπεριλήφθηκε στον Δείκτη  Ισότητας των Φύλων του Bloomberg (Bloomberg’s Gender Equality Index) στον οποίο συγκαταλέγεται  σταθερά τα τελευταία τέσσερα συναπτά έτη, ενώ τον Μάρτιο του 2022 υιοθέτησε πρώτη στον τραπεζικό  κλάδο ένα σύγχρονο πλαίσιο κατά του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,  υπογράφοντας αντίστοιχη Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Διαβάστε ακόμη:

e-ΕΦΚΑ: Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 173 μόνιμες θέσεις εργασίας και με απολυτήριο λυκείου

Tesla vs BYD: Ο «πόλεμος» των δισ. για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μεταφέρεται και στην Ελλάδα

Προχωρά η μεταμόρφωση του Hilton Αθηνών – Προς ομολογιακό έως 280 εκατ. για την Ιονική Ξενοδοχειακή

Πηγή: newmoney.gr