Κυριακή
23.06.2024

Alpha Bank: Αποπληρωμή του υπολοίπου των υβριδικών τίτλων ύψους €600 εκατ.

Δυνάμει της αποπληρωμής, η Alpha Group Jersey έχει ζητήσει και λάβει την πρότερη σύμφωνη γνώμη της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και, στον βαθμό που απαιτείται, της Τράπεζας της Ελλάδος

Την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της Σειράς Β των Προνομιούχων Κινητών Αξιών αποφάσισε η Alpha Group Jersey, σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Group Jersey Limited.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Alpha Group Jersey αποφάσισε σήμερα την αποπληρωμή εις ολόκληρο του υπολειπόμενου ονομαστικού ποσού των EUR600,000,000 Series B CMS-Linked Άνευ Σωρευτικού Μερίσματος Άνευ Ψήφου Προνομιούχων Κινητών Αξιών της (Noncumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) (ISIN: DE000A0DX3M2) (οι «Υβριδικοί Τίτλοι») οι οποίες τελούν υπό την εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. , κατά την Ημερομηνία Καταβολής του Προνομιούχου Μερίσματος την 18η Φεβρουαρίου, 2022 (σύμφωνα με τους όρους των Υβριδικών Τίτλων οι οποίοι διατυπώνονται στο καταστατικό της Alpha Group Jersey και το Νόμο) στην Τιμή Αποπληρωμής.

Δυνάμει της αποπληρωμής, όπως απαιτείται από το καταστατικό της, η Alpha Group Jersey έχει ζητήσει και λάβει, την πρότερη σύμφωνη γνώμη ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και, στο βαθμό που απαιτείται, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται αλλιώς, θα πρέπει να έχουν την ερμηνεία που τους έχει αποδοθεί στην «Περιγραφή των Υβριδικών Τίτλων» (Description of the Preferred Securities) ύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο (offering circular) της 16ης Φεβρουαρίου 2005.

Διαβάστε ακόμη

«Φωτιά» οι μεταβιβάσεις ακινήτων: Έξτρα επιβάρυνση έως και €1.000 για την ηλεκτρονική ταυτότητα

Société Générale: Τι «βλέπει» για αναβάθμιση από Fitch και ελληνικά ομόλογα

Anadolu – έρευνα: Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας θα κρατήσει τα επιτόκια σταθερά

 

Πηγή: newmoney.gr

Array