Πέμπτη
23.03.2023

Alpha Bank: Από τις 16/2 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και καλούμενη εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») των 700.783 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 203.227,07, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από ογδόντα τέσσερις (84) Δικαιούχους – Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2020 και της 16ης Δεκεμβρίου 2021, με τις οποίες χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Programs ‒ PIPs) για τις χρήσεις 2018-2019 και 2020 αντίστοιχα.

Στις 10.2.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3447986 από τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 203.227,07 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 700.783 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 681.183.484,43, διαιρούμενο σε 2.348.908.567 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 700.783 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Διαβάστε ακόμη

Απογοήτευσε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Κρατήθηκε» στο 6,4% τον Ιανουάριο

Le Point: «O σεισμός στην Τουρκία έφερε στο φως τη διαφθορά του καθεστώτος Ερντογάν»

Μανχάταν: Πόσα δισ. δολ. κοστίζει κάθε χρόνο η εξ αποστάσεως εργασία

 

Πηγή: newmoney.gr