Πέμπτη
08.12.2022

Αλλάζουν όλα στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, αλλά και προκειμένου το Δημόσιο να μπορεί να εισπράττει χρήματα από όσους έχουν οφειλές, οι φορολογικές αρχές προχωρούν σε ουσιαστικές αλλά και διαδικαστικές αλλαγές που οδη

Σήμερα, ακόμα και εάν κάποιος φορολογούμενος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο η Εφορία μπορεί να του αρνηθεί τη χορήγηση της. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει βεβαιωμένη οφειλή που εξυπηρετείται κανονικά και προχωρήσει σε μεταβίβαση ακινήτου θα πρέπει προηγουμένως για παράδειγμα να εξοφλήσει τον ΕΝΦΙΑ και μετά να εκδοθεί η φορολογική ενημερότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε αλλαγές που θα αλλάξουν όλες τις στρεβλώσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα και το γραφειοκρατικό κόστος των επιχειρήσεων για την έκδοσή της.

Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας μέσω του gov.gr

Στο μεταξύ, με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστική ενημερότητα  και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του Δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λ.π.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Ειδικότερα για το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας.
  • Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: powergame.gr